Velká Bíteš

Potvrzení o výši vynaložených nákladů za vzdělávání za rok 2017

Vážení rodiče,
podobně jako v minulém roce máte možnost uplatnit si výši vynaložených výdajů (úplaty) za vzdělávání za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2017 jako slevu na dani za zdaňovací období 2017, ve smyslu ustanovení §35bb a §38l, odst. 2,písm.f) zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění. 

Potvrzení za rok 2017 si můžete vyzvednout:
ve středu 17. ledna 2018 od 11,00 hodin do 16,15 hodin v ředitelně školy v MŠ Lánice.
Potvrzení si můžete vyzvednout osobně, případně můžete pověřit k vyzvednutí jinou osobu. Potvrzení se vydá proti podpisu.

Potvrzení obsahuje vynaloženou částku za vzdělávání za rok 2018 a vydává se na jméno dítěte. Jeden ze zákonných zástupců si pak tuto slevu může uplatnit u finančního úřadu nebo u svého zaměstnavatele. Mateřská škola žádný jiný tiskopis nevyplňuje, ani nepotvrzuje.

Mgr.Hana Sedláková

Nahoru