Omezení provozu 29.a30.10.2018

Vážení rodiče,
na základě provedeného průzkumu zájmu o provoz v pondělí 29.října  a v úterý 30. října, a po projednání se zřizovatelem, bude provoz organizován takto:
29.října 2018- provoz pro děti obou našich MŠ bude zabezpečen v I.patře MŠ Lánice
                      - provoz MŠ Masarykovo bude uzavřen
30.října 2018-provoz pro děti obou našich MŠ bude zabezpečen v přízemí MŠ Lánice
                      - provoz MŠ Masarykovo náměstí bude uzavřen

 

Nahoru