Změny ve stravování od 1. 3. 2019

Vážení rodiče,

od 1. 3. 2019 se připravuje změna ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní změny v oblasti odhlašování stravy, považujeme za důležité, abyste se s nimi seznámili. Změny jsou vyznačeny ve Vnitřním řádu školní jídelny červeně.

Pro každého rodiče připravila vedoucí školního stravování informativní list, který vám paní učitelky předají na třídě.

 Vnitřní řád je dále umístěn v každé šatně, výdejně stravy, na webových stránkách školy, u ředitelky školy a vedoucí ŠJ p. Jirankové.

 V případě nejasností či problémů se, prosím, obracejte na vedoucí stravování paní Ivu Jirankovou.

pdf201902_Vnitřní_řád_výdejny_2018-2019.pdf

 

Nahoru