Informace k přijímacímu řízení - Rozhodnutí a nepřijetí a Usnesení o zastavení řízení

Vážení rodiče,
přijímací řízení dětí k docházce do MŠ na školní rok 2019/2020 bylo ukončeno.
Dne 12.6.2019 budou na webových stránkách zveřejněny seznamy dětí, které byly k docházce přijaty, a to podle registračních čísel. 
Pokud Vaše dítě v tomto seznamu uvedeno nebude, nebylo k docházce přijato nebo jste vzali svoji přihlášku zpět.

V tomto případě Vás žádáme, abyste si ve středu 12.6.2019 od 8,00 do 16,00 hodin přišli převzít Rozhodnutí o nepřijetí nebo Usnesení o zastavení přijímacího řízení.
V ředitelně MŠ Lánice 300, Velká Bíteš - I.patro.

Děkujeme

Nahoru