Zahajovací schůzky rodičů- srpen 2019

Vážení rodiče,
zahajovací schůzky pro rodiče, se budou konat vždy od 15,00 hodin v těchto termínech:
-středa 28.8.2019 třída Včeliček, Berušek-MŠ Lánice
-středa 28.8.2019 třída Motýlků-MŠ Masarykovo náměstí
-čtvrtek 29.8.2019 třída Sluníček, Soviček-MŠ Lánice

Rozdělení dětí do tříd bude k dispozici z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) ve fotogalerii tříd, kam máte přístup pouze vy jako rodiče, a to nejpozději do poloviny července 2019.

Přístupový kód do této fotogalerie tříd bude rodičům nově přijatých dětí zaslán rovněž do poloviny července 2019 na jejich e-mailové adresy. Stávající rodiče mají přístupový kód již k dispozici.

Program schůzek:
- seznámení s pan učitelkami ve třídách,
- vyplnění různých tiskopisů nutných k docházce dítěte do MŠ,
- sezámení se Školním řádem na rok 2019/2020,
- seznámení s plány tříd,
- výběr značek pro děti, apod.

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst u MŠ Lánice, doporučujeme zaparkovat i na jiném místě.
Schůzka je určena pro rodiče, bez dětí. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na vaši účast
Kolektiv zaměstnanců obou našich MŠ

 

Nahoru