Úplata za vzdělávání od 1.9.2019

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se někteří z vás nemohli dostavit na třídní schůzky,přečtete si, prosím pozorně následující informace, které se týkají úplaty za vzdělávání od 1.9.2019:

1) žádáme rodiče dětí,které do 31.8.2019 dovršily věk 5 let, tzn., že jsou předškoláci, aby si zrušili trvalé příkazy na úhradu úplaty za vzdělávání tak, aby jim platby od září již neproběhla. Tyto děti mají povinné předškolní vzdělávání a jsou od úplaty osovobozeny.
Přeplatky za červenec a srpen 2019 vám budou v září vráceny na váš účet, prosíme o kontrolu.Blíže viz. níže Dodatek č.1

2) rodiče všech dětí mladších 5 let, a to jak nových, tak stávajících žádáme, aby si od 1.9.2019 změnili trvalé příkazy na úhradu úplaty za vzdělávání na částku 400,- Kč/jedno dítě a zkontrovali si variabilní symbol k platbě (je to registrační číslo dítěte). Bližší informace naleznete níže "Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání."
Přeplaty za červenec a srpen 2019 budou také vráceny na váš účet v září 2019, prosíme o kontrolu.

pdf201906_Stanovení__úplaty_za_přeškolní_vzdělávání_na_2019-2020.pdf

pdf201907Dodatek_č.1-úplata_za_vzdělávání_červenec_a_srpen_2019.pdf

V případě nejasností kontaktujte paní učitelky na třídě nebo paní ředitelku.

Děkujeme

Kalendář akcí

30. září 2019 10:45 - 10:45

MŠ Lánice,

08. říjen 2019 08:00 - 11:30

18. říjen 2019 08:00 - 11:30

MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice,

21. říjen 2019 09:30 - 09:30

MŠ Lánice,

08. listopad 2019 09:30 - 10:30

MŠ Masarykovo náměstí,

Nahoru