Potvrzení o výši vynaložených nákladů za rok 2019

Vážení rodiče,
stejně jako v minulých letech máte možnost uplatnit si výši vynaložených výdajů (úplaty) za vzdělávání za umístění dítěte v mateřské škole tzv. školkovné jako slevu na dani za zdaňovací období 2019, ve smyslu ustanovení §35bb a §38l, odst. 2,písm.f) zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění. 

Potvrzení za rok 2019 si můžete vyzvednout:
-
 ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 11,00 hodin do 16,15 hodin v ředitelně školy v MŠ Lánice. 
- potvrzení si zákonní zástupci vyzvednout osobně  nebo mohou pověřit k vyzvednutí potvrzení jinou osobu, vzhledem
  k ustanovením o GDPR, bude u jiných osob vyžadováno písemné pověření;
- potvrzení se vydá proti podpisu;
- potvrzení je rovněž možné zaslat do datové schránky zákonných zástupců, pokud ji mají zřízenu a škole její ID
  poskytnou..

Potvrzení obsahuje zákonem požadované údaje,a to je výše vynaložené částky za předškolní vzdělávání vzdělávání dítěte a vydává se na jméno dítěte. V případě, že mateřskou školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny, vydává se potvrzení pro každé dítě zvlášť. Jeden ze zákonných zástupců si pak tuto slevu může uplatnit u finančního úřadu nebo u svého zaměstnavatele. Mateřská škola žádný jiný tiskopis nevyplňuje, ani nepotvrzuje.

ředitelka školy, Mgr.Hana Sedláková

Kalendář akcí

29. leden 2020 14:30 - 14:30

MŠ Lánice,

30. leden 2020 14:30 - 16:00

MŠ Lánice,

04. únor 2020 14:30 - 16:00

MŠ Lánice,

05. únor 2020 14:30 - 15:15

MŠ Lánice,

Nahoru