Vynášení Morény SE RUŠÍ !!!

 

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, které vydalo k ochraně obyvatelstva a k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem zakazuje akce nad 100 osob.
V příloze zasíláme výše uvedené opatření MZ.
 
Z výše uvedeného důvodu se akce Vynášení Morény, dne 19.3.2020 RUŠÍ.

 

Vynášení Morény 19.3.2020

Nahoru