Opatření MŠ v souvislosti s šířením nákazy koronaviru

 

Vážení rodiče,
jistě všichni sledujete bedlivě nejnovější informace, které se týkají mimořádného stavu, který je spojen s šířením korovaviru v ČR.
Vždy na konci informací bude uveřejněn čas jejich zveřejnění, proto sledujte nejnověší aktuality.

Vláda ČR vyhlásila 12. 3.2020 nouzový stav. Připojujeme Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví.

pdf12._3._2020_MŠNT__Informace_k_nouzovému_stavu.pdf
pdf11.3.2020_MŠMT_Informace_k_mimořádnému_opatření_ministerstva_zdravotnictví_k_uzavření_škol_1.pdf
pdf10.3.2020__Informace_MPSV.pdf
pdf11.3.2020_Mimořádné_opatření_Ministerstva_zdravotnictví.pdf

V současné době se uzavření škol a školských zařízení NETÝKÁ MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Obě naše MŠ budou prozatím od pondělí 16.3.2020 v běžném provozu
. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČEM ABY:
- sledovali vývoj situace a dodržovali striktně všechna opatření a omezení spojená s nouzovým stavem;
- v případě přicestování z rizikových oblastí zvážili zdravotní stav a nutnost umístění dítěte v MŠ, a toto nahlásili MŠ,
- v případě návratu z Itálie platí i nadále 14 dní karantéra (viz. materiály výše);
- dbali u dětí i všech členů domácnosti o zvýšenou hygienu, zejména správné mytí rukou;
- do MŠ přiváděli pouze děti zdravé, bez známek nachlazení (kašle, zvýšené teploty, rýmy...);
- do MŠ nepřiváděli třetí osoby;
- omezili setrvání v MŠ na dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí a předání dítěte;
- při kontaktu se zaměstnanci dodržovali odstup minimálně 1,5 m;
- po dobu nouzového stavu NEDÁVALI dětem do MŠ HRAČKY Z DOMOVA a plyšáky, které mají děti na spaní v postýlkách nechali v MŠ a nebrali domů !

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ:
- Mateřská škola má i v běžném režimu právo, podle platného Školního řádu na rok 2019/2020 kontaktovat zákonné    zástupce v případě, že pozoruje u dítěte podezření na zhoršený zdravotní stav, či přenosnou nemoc, a požadovat
  od   rodičů potvrzení od dětského lékaře
, že je dítě po zdravotní stránce v pořádku;
- toto opatření MŠ využije v nouzovém stavu důsledněji, aby ochránila zdraví ostatních dětí, rodičů a  zaměstnanců;
- MŠ pravděpodobně zruší všechny plánované akce a aktivity po dobu nouzového stavu-informace poskytneme  příští týden;
- o všech opatřeních Vás budeme informovat na webových stránách školy, případně Vám zašleme informace na e-mail.

                                Děkujeme všem za pochopení a zejména za dodržování přijatých opatření
                                                                                         
Hana Sedláková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 13.3.2020, 8 hodin.

 

Nahoru