Informace o dalším provozu MŠ

Vážení rodiče,
někteří z Vás se e-mailem ptají, kdy a za jakých podmínek budeme znovu otevírat naše mateřské školy na Masarykově náměstí a MŠ v Lánicích.

Netrpělivě čekáme na jasné vyjádření MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) nebo  MZ (Ministerstva zdravotnictví ČR), které by se týkalo mateřských škol.

Na základě zprávy z Krajského úřadu Kraje Vysočiny jsme se dozvěděli alespoň tyto informace:
- MŠMT zpracuje podrobnou metodiku k otevření mateřských škol, a to do 30.4.2020;
- předpokládá se, že by se mateřské školy otevíraly podobně jako školy základní, tj. asi 25. 5. 2020;
- mateřské školy budou mít za úkol cca do 11.5.2020 zjistit u rodičů zájem o docházku dětí.

Jakmile budeme znát podmínky, za kterých můžeme MŠ otevřít, tj. hygienické, stravovací, organizační, problematiku ošetřovného, apod., tak tyto podmínky sepíšeme a odešleme Vám je e-mailem spolu s dotazem, zda za uvedených podmínek budete mít o docházku Vašeho dítěte do MŠ zájem.
Poté bude rozhodnuto, po projednání se zřizovatelem, kolik tříd a od jakého data by se MŠ otevíraly.  

Sledujte tedy, prosím webové stránky www.skolkabites.cz a e-mailovou poštu.

Přeji Vám, dětem i celé rodině, hodně zdraví, klidu a optimismu v této složité době.

Za kolektiv zaměstnanců obou našich MŠ Hana Sedláková, ředitelka školy

 

 

Nahoru