Informace ke znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,
8.5.2020 vám byly do emailových schránek doručeny informace a dotazník ohledně provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020, prosíme o jeho vyplnění do 12.5.2020 do 12,00 hodin.
Pokud vám dotazník nepřišel, tak se obraťte přes třídní email na paní učitelky.
------------------------------------------------------
Děkujeme všem rodičům, kteří již formulář vyplnili a odeslali, jsme rádi, že google formuláře fungují.
-------------------------------------------------------

Bohužel vám nemůžeme podat žádné bližší informace ohledně ošetřovného. Bylo přislíbeno, že se Vláda ČR bude problémem ošetřovného rodičů dětí v mateřských školách zabývat 7.5.2020, prozatím se tak nestalo.

Nyní se, podle všeho, očekává že Vláda ČR, MŠMT (Ministerstvo školsvtí, mládeže a tělovýchovy), MZ (Ministerstvo zdravotnictví), MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu),které rozhodují  o ošetřovném OSVČ (osob samostatně výdělečně činných), budou hledat společné stanovisko a vyjádří se k problému ošetřovného v případě, že mateřská škola znovuzahájí provoz.   

Vyvěšeno  9.5.2020

-------------- 

Vážení rodiče,
doplňujeme informaci, která pravděpodobně může ovlinit Vaše rozhodování o docházce dítěte do MŠ po jejím opětovném otevření.
Jedná se o jednoznačné stanovisko Vlády ČR k ošetřovnému. Někteří rodiče v současnosti pobírají ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy. Vláda ČR by měla stanovit, za jakých podmínek by mohlo být rodičům ošetřovné vypláceno v případě, že dítě do MŠ nebudou dávat, tzn., zda bude i nadále ošetřovné vypláceno, či nikoliv. 
Dnes by mělo proběhnout jednání Vlády ČR, proto sledujte aktuální informace v médiích.

Dotazník k docházce Vám proto bude zaslán zítra 8.5.2020.
Přejeme všem slunečný víkend.

Vyvěšeno dne 7.5.2020

-------------------------------------------

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o některých aktualitách, které se týkají provozu obou našich mateřských škol.
Předpokládáme, že obě naše mateřské školy, tj.MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice se budou znovu otevírat ve stejném termínu jako ZŠ I.stupeň, a to od 25.5.2020. 
Tento termín bude projednán se zřizovatelem na Radě města Velká Bíteš 13.5. 2020.

Vzhledem k tomu, že opatření z důvodu šíření onemocnění COVID-19 jsou v současné době ještě poměrně přísná, zpracováváme hygienická, organizační a režimová pravidla podle podmínek našich škol, a to na podkladu obecného  materiálu MŠMT"Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020". Tento materiál naleznete níže v příloze.
V další příloze je pak "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které zákonní zástupci budou povinně odevzdávat při prvním vstupu do MŠ po jejím otevření.Toto prohlášení si tedy můžete předem vytisnout, připravit a odevzdat  při nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

Ve čtvrtek 7.5.2020 Vám zašleme na e-mail krátký dotazník, formou Google formuláře, kde se vyjádříte, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí, od kdy, a také v kterých týdnech bude, či nebude docházet do MŠ v měsících červenci a srpnu 2020. Na vyplnění dotazníku budete mít čas do úterý 12.5.2020 do 12,00 hodin.  

Vzhledem k měnící se situaci a opatřením ze strany zákonodárných orgánů, sledujte, prosím svůj email, webové stránky školy, ale i další informace v médiích. 

Zdravíme všechny děti i rodiče a přejeme zdraví a optimismus

Materiály k prostudování:

pdfProvoz_mateřských_škol-MŠMT.pdf

pdfČestné_prohlášení_o_bezinfekčnosti.pdf

 Vyvěšeno dme 6.5.2020

 

 

Nahoru