Úplata za vzdělávání od 1. 9.2020

Vážení rodiče,
na základě výpočtu, byla stanovena výše úplaty na vzdělávání od 1.9.2020-blíže v přiložené směrnici. Základní částka se stanovuje maximálně na 50%  výše neinvestičních výdajů školy z roku 2019. Od 1. 9.2020 je tato částka 390,- Kč.

Úplata za vdělávání se hradí formou trvalého celoročně, tj.od 1. září do 31.8., a to i pokud dítě MŠ nenavštěvuje. V případě, že je MŠ uzavřena po dobu delší, než 5 kalendářních dnů v měsíci, je vypočítána  poměrná část a přeplatek je vrácen následující měsíc paní účetní na účet zákonných zástupců.
Přeplatky za červenec a srpen 2020 budou rodičům vráceny do 15.9.2020.

Předškoláci, tj. děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 5 let jsou od úplaty osvobozeni, tzn., že si rodiče k 31.8.2020 zruší trvalý příkaz ve své bance.

Ostatní zákonní zástupci, jejichž dítě není předškolák, si od 1.9.2020 do 15.9.2020 nastaví v bance trvalý příkaz na částku 390,- Kč.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně příjemných letních dnů a budoucím školákům úspěšn start do I.třídy základní školy.

pdfÚplata_za_vzdělávání_od_1.9.2020.pdf

Nahoru