Od 1.9.2020 ZMĚNA ÚHRADY ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
úhrada úplaty za vzdělávání, dále i školné, bude od 1. 9. 2020 realizována formou svolení s inkasem na místo dosavadních trvalých příkazů.
Úhrada úplaty za vzdělávání byla stanovena ředitelkou školy interní směrnicí 202005 na částku 390,- Kč /měsíčně.

Svolení k inkasu lze navést u kterékoliv spořitelny nebo banky. Platbu si můžete také zadat přes internetové bankovnictví z domova. Pokud banka požaduje zadání limitu strhávané částky, uveďte minimální hodnotu 500,- Kč na jedno dítě.

 Inkaso bude strháváno k 13. dni příslušného měsíce, tzn. na měsíc září 2020, bude strženo 13. září 2020, atd.

Svolení s inkasem si, prosím, naveďte ještě před třídní schůzkou, nejpozději do 31. 8. 2020
a vyplněný tiskopis (viz.příloha) přineste s sebou do MŠ.
Schůzky se konají vždy od 14,30 hodin:
-25.8.2020 třída Sluníček,
-26.8.2020 třída Berušek a Soviček,
-27.8.2020 třída Včeliček a Motýlků.
Rozdělení dětí do tříd na přístí školní rok jsou umístěny ve vestibulu MŠ Lánice. 

 Prosím, nezadávejte datum ukončení souhlasu s inkasem. To provedete až po ukončení docházky dítěte do MŠ nebo v době, kdy se pro dítě stane předškolní vzdělávání povinné a bude od školného osvobozeno. Na to Vás předem upozorníme.

UPOZORNĚNÍ:

děti, které dovršily do 31. 8. 2020 věku pěti let, jsou předškoláci a jsou proto od úplaty od 1. 9. 2020 osvobozeny. To znamená, že rodiče nebudou zadávat souhlas s inkasem
a k 31. 8. 2020 zruší stávající trvalý příkaz na úhradu školného, který byl 400,- Kč.

pdfSvolení_k_inkasu-_úplata_za_vzdělávání_od_1.9.2020.pdf

 

Nahoru