Přerušení dodávky elektrické energie 11.2.2021 - UZAVŘENÍ MŚ LÁNICE

Vážení rodiče,

dodavatel elektrické energie E-ON Energie, a.s. informoval dne 27. 1. 2021 naši mateřskou školu, že dne 11. února 2021 bude PŘERUŠENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE v MŠ Lánice, a to v době od 7,15 do 15,15 hodin.

 

Vzhledem k tomu, že bez elektrické energie nelze zabezpečit teplo, teplou vodu, světlo, ohřev stravy, otevírání a zavírání budovy, ani další potřebné podmínky pro předškolní vzdělávání, bude provoz MŠ Lánice 300, Velká Bíteš, po projednání se zřizovatelem, dne 11. únor 2021 UZAVŘEN.

 

 

Citace: §3, odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté,co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

  

Celodenní strava bude všem dětem na 11. února 2021 automaticky odhlášena.

 

Příloha: informace o přerušení dodávky E-ON Energie, a.s.

 

            Mgr. Hana Sedláková,ředitelka MŠ

 

Vyvěšeno dne 03. 02. 2021

 pdfeon.pdf

 

 

 

Nahoru