Mimořádná opatření od 25.února 2021

Vážení rodiče,
od 25.2.2021 se mění některé podmínky a opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Emailem Vám bylo zasláno Usnesení vlády ČR, kde jsou změny popsány. V příloze Vám ještě poskytujeme Informace o vydání mimořádného opatření Ministarstva zdravotnictví. 
Z tohoto opatření vyplývá, že všichni, kdo se pohybují ve vnitřních prostorách staveb, tj. i ve škole, musí mít zakryté dýchací cesty (ústa, nos), a to:
- respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky,včetně filtrační  účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem FFP2/KN 95 nebo,
- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek dle normy ČSN EN 14683+AC.

Děti v mateřské škole mají výjimku a v budově školy nemusí nosit zakryté dýchací cesty.

Vláda ČR a další instituce jednají o dalších opatřeních, včetně možného uzavření MŠ na území ČR. Vzhledem k probíhajícím jednáním, sledujte, prosím média. V případě, že nám MŠMT nebo MZ poskytne bližší informace, budeme Vás informovat emailem nebo na těchto webových stránkách.

Žádáme všechny, kdo do mateřské školy vstupují, aby dodržovali příslušná opatření, abychom co nejvíce zabránili šíření nákazy a škola byla bezpečná nejen pro děti, ale i rodiče a zaměstnance.
Děkujeme

pdfpriloha_876424819_0_Informace_pro_školy_a_školská_zařízení_-_roušky.pdf

 

Nahoru