Zápis dětí k docházce do MŠ na rok 2021/2022

Vážení rodiče,
předkládáme Vám základní informace, které se týkají přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2021/2022 do obou našich mateřských škol. Tj. do MŠ Lánice 300, Velká Bíteš a MŠ Masarykovo náměstí 86, která bude  provozována ve školním roce 2021/2022 v budově ZŠ, Sadová 579,Velká Bíteš. Termín a místo zápisu byly schváleny zřizovatelem. 

Termín zápisu:  3.-14. května 2021
Místo zápisu:    MŠ Lánice 300, Velká Bíteš;


Vzhledem k nepříznivé epidimiologické situaci a na doporučení MŠMT (Ministerstva školství, mládeže at ělovýchovy) bude zápis probíhat on-line, v předstihu bude otevřen elektronický předzápis ( ten bude sloužit  pouze pro vygenerování tiskopisů). Elektronický předzápis bude spuštěn na webových stránkách školy od  12. do 30. dubna 2021 tak, aby si rodiče mohli vylnit žádost a dojít k paní doktorce Tyto tiskopisy zákonní zástupci dodají vyplněné a podepsané poštou, osobně nebo do datové schránky.

Bližší informace Vám budou poskytnuty, jakmile budou ujasněny všechny proceduální postupy a nutné tiskopisy k přijímacímu řízení.

 Informace budou zveřejněny v sekci Informace pro rodiče- Přijímací řízení 2021/2022. Přijímací řízení 2021/2022

Nahoru