Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

 

 

 

Vážení rodiče,
v příloze naleznete seznam dětí, které byly přijaty od 1.9.2021 k předškolnímu vzdělávání v našich dvou mateřských školách, tj. MŠ Lánice 300 a MŠ Sadová 579 (dočasné pracoviště za Masarykovo náměstí 86). Děti jsou v seznamu  uvedeny pod registračními čísly, které vám byly zaslány e-mailovou poštou.
Rozdělení dětí do jednotlivých MŠ a tříd bude probíhat v průběhu měsíce června 2021, přičemž se budeme maximálně snažit vyhovět požadavkům rodičů. Seznamy dětí budou k dispozici v obou našich MŠ koncem června 2021. 

-------------------------------------------
Z kapacitních důvodů nemohly být, bohužel, k docházce k předškolnímu vzdělávání přijaty všechny děti, jejichž rodiče o to projevili zájem. Rodičům dětí, které nebyly přijaty, bylo dne 31.5.2021 odesláno Rozhodnutí o nepřijetí buď poštou do vlastních rukou nebo datovou schránkou, pokud ji mají zřízenu.

pdfSeznam_přijatých_dětí_od_1.9.2021.pdf

Nahoru