Přání ke svátku seniorů 1.10.

Přejeme všem seniorům k tomto krásném podzimním čase hodně zdraví, elánu a dobré nálady

Děti a zaměstnanci MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí

 

Přání seniorům k svátku 1

PPrání seniorům k svátku 1.10. jpg

Nahoru