Informace k novému školní roku 2022/2023

Vážení rodiče,
blíží se pomalu konec srpna 2022. V průběhu července jsme přislíbili zveřejnění potřebných tiskopisů, můžete si je tedy již stáhnout v sekci: "Informace pro rodiče - Dokumenty ke stažení - Dokumenty ke stažení pro školní rok 2022/2023". Školní řád na rok 2022/2023 bude k dispozici později.

Veškeré informace naleznete v dokumentu Aktuální informace.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
S potěšením oznamujeme se již podařilo dokončit veškeré administrativní úkony spojené s rekonstrukcí MŠ Masarykovo náměstí, a tak  můžeme postupně dokončit navazující záležitosti (přijímání dětí, zaměstnanců, apod.).
Nyní připravujeme prostory obou našich mateřských škol na nový školní rok, zejména intenzivně pracujeme v MŠ Masarykovo náměstí tak, aby bylo k 1.9.2022 vše připraveno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Další aktuální informace budou zaslány rodičům e-maily nebo zveřejněny na těchto webových stránkách, např. změna vstupu do budovy MŠ Lánice, změna telefonních čísel, atd.

Vzhledem k velkému množství úkolů spojených s otevřením MŠ Masarykovo náměstí, vás žádáme o trpělivost, přejeme krásný zbytek léta a budeme se těšit na vás i na děti

 

 

Nahoru