Aktuálně

Opatření MŠ v souvislosti s šířením nákazy koronaviru

 

Vážení rodiče,
jistě všichni sledujete bedlivě nejnovější informace, které se týkají mimořádného stavu, který je spojen s šířením korovaviru v ČR.
Vždy na konci informací bude uveřejněn čas jejich zveřejnění, proto sledujte nejnověší aktuality.

Vláda ČR vyhlásila 12. 3.2020 nouzový stav. Připojujeme Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví.

pdf12._3._2020_MŠNT__Informace_k_nouzovému_stavu.pdf
pdf11.3.2020_MŠMT_Informace_k_mimořádnému_opatření_ministerstva_zdravotnictví_k_uzavření_škol_1.pdf
pdf10.3.2020__Informace_MPSV.pdf
pdf11.3.2020_Mimořádné_opatření_Ministerstva_zdravotnictví.pdf

V současné době se uzavření škol a školských zařízení NETÝKÁ MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Obě naše MŠ budou prozatím od pondělí 16.3.2020 v běžném provozu
. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČEM ABY:
- sledovali vývoj situace a dodržovali striktně všechna opatření a omezení spojená s nouzovým stavem;
- v případě přicestování z rizikových oblastí zvážili zdravotní stav a nutnost umístění dítěte v MŠ, a toto nahlásili MŠ,
- v případě návratu z Itálie platí i nadále 14 dní karantéra (viz. materiály výše);
- dbali u dětí i všech členů domácnosti o zvýšenou hygienu, zejména správné mytí rukou;
- do MŠ přiváděli pouze děti zdravé, bez známek nachlazení (kašle, zvýšené teploty, rýmy...);
- do MŠ nepřiváděli třetí osoby;
- omezili setrvání v MŠ na dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí a předání dítěte;
- při kontaktu se zaměstnanci dodržovali odstup minimálně 1,5 m;
- po dobu nouzového stavu NEDÁVALI dětem do MŠ HRAČKY Z DOMOVA a plyšáky, které mají děti na spaní v postýlkách nechali v MŠ a nebrali domů !

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ:
- Mateřská škola má i v běžném režimu právo, podle platného Školního řádu na rok 2019/2020 kontaktovat zákonné    zástupce v případě, že pozoruje u dítěte podezření na zhoršený zdravotní stav, či přenosnou nemoc, a požadovat
  od   rodičů potvrzení od dětského lékaře
, že je dítě po zdravotní stránce v pořádku;
- toto opatření MŠ využije v nouzovém stavu důsledněji, aby ochránila zdraví ostatních dětí, rodičů a  zaměstnanců;
- MŠ pravděpodobně zruší všechny plánované akce a aktivity po dobu nouzového stavu-informace poskytneme  příští týden;
- o všech opatřeních Vás budeme informovat na webových stránách školy, případně Vám zašleme informace na e-mail.

                                Děkujeme všem za pochopení a zejména za dodržování přijatých opatření
                                                                                         
Hana Sedláková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 13.3.2020, 8 hodin.

 

Informace rodičům k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali:
1) o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, které vydalo k ochraně obyvatelstva a k prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem zakazuje akce nad 100 osob.
Další informace naleznete v příloze.
 
 
Z výše uvedeného důvodu se akce Vynášení Morény, dne 19.3.2020 RUŠÍ.
---------------------------------
 
Mateřské školy zůstávají prozatím v provozu.
 
2)  Informace z Krajského úřadu Kraje Vysočina ohledně nového viru COVID - 19
v souvislosti s šířením nového viru COVID-19 jsme byli požádáni o zveřejnění nejdůležitějších informací v postupu proti šíření nákazy. Tyto informace se týkají také postupu rodičů, kteří cestují nebo budou cestovat do rizikových oblastí.
V letáku naleznete také důležité kontakty na nemocnice a další důležité informace.
   
Další informace naleznete rovněž na stránkách MŠMT 
 
Leták ke koronaviru pro občany
 
 
 
Leták pro občany
 
 

Parkování u mateřských škol

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o možnostech parkování u obou našich mateřských škol.

1) MŠ Masarykovo náměstí
-rodiče mohou parkovat na Masarykově náměstí, doporučujeme spodní část, kde je parkování na 2 hodiny zdarma;
-v horní části je pak parkování možné na 15 minut;
-v obou případech je nutné si nastavit čas na parkovacích hodinách;
-na nádvoří MŠ je vjezd možný pouze na povolení MÚ Velká Bíteš a slouží pouze pro zásobování.

2) MŠ Lánice
- silnice ve směru na Žďár nad Sáz. je již od mostu od Jihlavské ulice otevřena;
- parkování je jednosměrné, tzn., že se vjíždí vjezdem u světelného semaforu;
- hned poté zabočit za starou budovou č. p. 42 vlevo na parkoviště před zahradu mateřské školy;
- k výjezdu je určen  druhý vjezd blíže k náměstí

UPOZORNĚNÍ:
- Rodiče nebudou parkovat u plotu na příjezdové komunikaci, protože tím brání vjezdu ostatních automibilů, zásobování a invalidním spoluobčanům.
- Důrazně žádáme o maximální opatrnost při parkování. V zájmu zdraví dětí, si rodiče budou hlídat hlídat svoje děti na parkovišti a nebudou je pouštět samotné.
-Rovněž žádáme, aby na toto upozornili všechny pověřené osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a základní informace GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů a ustanoveném pověřenci v rámci GDPR:

Vážení rodiče,
na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů plní funkci Pověřence na ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizaci, včetně MŠ Lánice 300, Velká Bíteš) vykonávat:

paní Mgr.Blanka Hanzelová
telefon :775 262 118
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V přiloženém souboru si můžete přečíst základní informace  ochraně osobních údajů (GDPR), které se týkají naší MŠ:

Informace_o_GDPR_2019.pdf

OHLEDUPLNĚ NA PARKOVIŠTI při MŠ Lánice

Vážení rodiče,
vzhledem k opakujícím se stížnostem vás tímto, kdo využívá parkoviště u MŠ Lánice, žádáme, abyste dbali zvýšené opatrnosti, předvídali možné dopravní situace, které mohou nastat v okolí školy v důsledku pohybu dětí, rodičů po parkovišti... 

Dále vás žádáme, abyste vjížděli do pravotočivé zatáčky na parkoviště pomalu. Technické služby cca jednou za 14 dní upravují povrch, bohužel rychlou jízdou se okamžitě znovu udělají koleje.

Děkujeme za pochopení a vaši ohleduplnost

 automaty-black

Nahoru