Aktuálně

Vracení čipových karet, vrácení zálohy - MŠ Lánice

Vážení rodiče,
všem z MŠ Lánice 300 byly poskytnuty čipové karty pro vstup do MŠ.

Do konce školního roku , tj. do 31.8.2020 budou z bezpečnostních a hygienických důvodů blokovány. Čipové karty vrací pouze rodiče dětí, které končí docházku do MŠ z důvodu odchodu do ZŠ, apod. Pokud pokračuje v docházce sourozenec, čipová karta bude přepsána na jeho jméno.

Termíny pro vrácení čipových karet v MŠ Lánice:
- středa 17.6.2020 od 11-16 hodin
- čtvrtek 18.6.2020 11-15 hodin
- středa 24.6.2020  11-16 hodin
-  čtvrtek 25.6.2020 11-14 hodin

Ohledně čipových karek, si prosím, přečtěte dodatek školního řádu č.1. 

Děkujeme

pdfdodatek_č.1_Školního_řádu_2019-2020_copy.pdf

Provoz v červenci a srpnu 2020 a výše úplaty za vzdělávání

Vážení rodiče,
jak jsme Vás již informovali emailovou poštou 15.5.2020 bude provoz v červenci a srpnu 2020, po projednání se zřizovatelem dne 13.5.2020, následující:
- na základě provedeného průzkumu zájmu rodičů o docházku budou pro všechny přihlášené děti z obou našich MŠ v červenci  a srpnu 2020 k dispozici dvě třídy v MŠ Lánice;
- provoz obou MŠ bude uzavřen: od 27.7. do 7.8.2020 a od 24.8. do 31.8.2020.
- úplata za vzdělávání se hradí za červenec a srpen 2020 v poměrné výši, a to podle Dodatku č.4 k úplatě za vzdělávání.

pdfDodatek_č.4_k_úplatě_za_červenec_srpen_2020.pdf

 Další informace, které se budou týkat ukončení školního roku 2019/2020, zejména u předškáků, budou rodičům zaslány v průběhu června 2020 emailovou poštou.

 

 

Úplata za vzdělávání za měsíc květen a červen 2020

Vážení rodič,
v příloze naleznete informace o úplatě za vzdělávání za měsíc květen 2020.

pdfDodatek_č.3_k_úplatě_za_květen_2020.pdf

Za měsíc červen 2020, bude vybírána běžná výše úplaty, t.j.400,- Kč

Obnovení provozu MŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,
jak jsme Vás informovali e-mailovou poštou, bude od 25.5.2020 obnoven provoz pro přihlášené děti v obou našich mateřských školách, t.j. v MŠ Masarykovo náměsté 86 i MŠ Lánice 300.
V přípdě potřeby si můžete stáhnout Rozhodnutí ředitelky.

Těšíme se na děti i na vás, i když v omezených podmínkách. 

pdfRozhodnutí_ředitele_o_otevření__MŠ__od_25.5.2020.pdf  

Informace k ošetřovnému ze dne 13.5.2020

Vážení rodiče, 
v odkazu naleznete informace, které byly v médiích publikovány dne 13.5.2020 ohledně ošetřovného pro rodiče, kteří nepošlou děti do školky nebo školy.

ošetřovné

Nepředkládáme tímto žádnou schválenou legislativní normu, ale pouze informaci z médií.


I nadále sledujte, pokud se Vás to týká, média, či přímo stránky státních orgánů.

 

Zaměstnanci: stránky České správy sociální zabezpečení kliknutím na odklaz: ČSSZ
OSVČ: stránky https://www.mpo.cz/

 

Informace ke znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,
8.5.2020 vám byly do emailových schránek doručeny informace a dotazník ohledně provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020, prosíme o jeho vyplnění do 12.5.2020 do 12,00 hodin.
Pokud vám dotazník nepřišel, tak se obraťte přes třídní email na paní učitelky.
------------------------------------------------------
Děkujeme všem rodičům, kteří již formulář vyplnili a odeslali, jsme rádi, že google formuláře fungují.
-------------------------------------------------------

Bohužel vám nemůžeme podat žádné bližší informace ohledně ošetřovného. Bylo přislíbeno, že se Vláda ČR bude problémem ošetřovného rodičů dětí v mateřských školách zabývat 7.5.2020, prozatím se tak nestalo.

Nyní se, podle všeho, očekává že Vláda ČR, MŠMT (Ministerstvo školsvtí, mládeže a tělovýchovy), MZ (Ministerstvo zdravotnictví), MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu),které rozhodují  o ošetřovném OSVČ (osob samostatně výdělečně činných), budou hledat společné stanovisko a vyjádří se k problému ošetřovného v případě, že mateřská škola znovuzahájí provoz.   

Vyvěšeno  9.5.2020

-------------- 

Vážení rodiče,
doplňujeme informaci, která pravděpodobně může ovlinit Vaše rozhodování o docházce dítěte do MŠ po jejím opětovném otevření.
Jedná se o jednoznačné stanovisko Vlády ČR k ošetřovnému. Někteří rodiče v současnosti pobírají ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy. Vláda ČR by měla stanovit, za jakých podmínek by mohlo být rodičům ošetřovné vypláceno v případě, že dítě do MŠ nebudou dávat, tzn., zda bude i nadále ošetřovné vypláceno, či nikoliv. 
Dnes by mělo proběhnout jednání Vlády ČR, proto sledujte aktuální informace v médiích.

Dotazník k docházce Vám proto bude zaslán zítra 8.5.2020.
Přejeme všem slunečný víkend.

Vyvěšeno dne 7.5.2020

-------------------------------------------

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o některých aktualitách, které se týkají provozu obou našich mateřských škol.
Předpokládáme, že obě naše mateřské školy, tj.MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice se budou znovu otevírat ve stejném termínu jako ZŠ I.stupeň, a to od 25.5.2020. 
Tento termín bude projednán se zřizovatelem na Radě města Velká Bíteš 13.5. 2020.

Vzhledem k tomu, že opatření z důvodu šíření onemocnění COVID-19 jsou v současné době ještě poměrně přísná, zpracováváme hygienická, organizační a režimová pravidla podle podmínek našich škol, a to na podkladu obecného  materiálu MŠMT"Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020". Tento materiál naleznete níže v příloze.
V další příloze je pak "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které zákonní zástupci budou povinně odevzdávat při prvním vstupu do MŠ po jejím otevření.Toto prohlášení si tedy můžete předem vytisnout, připravit a odevzdat  při nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

Ve čtvrtek 7.5.2020 Vám zašleme na e-mail krátký dotazník, formou Google formuláře, kde se vyjádříte, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí, od kdy, a také v kterých týdnech bude, či nebude docházet do MŠ v měsících červenci a srpnu 2020. Na vyplnění dotazníku budete mít čas do úterý 12.5.2020 do 12,00 hodin.  

Vzhledem k měnící se situaci a opatřením ze strany zákonodárných orgánů, sledujte, prosím svůj email, webové stránky školy, ale i další informace v médiích. 

Zdravíme všechny děti i rodiče a přejeme zdraví a optimismus

Materiály k prostudování:

pdfProvoz_mateřských_škol-MŠMT.pdf

pdfČestné_prohlášení_o_bezinfekčnosti.pdf

 Vyvěšeno dme 6.5.2020

 

 

Nahoru