Poděkování

Vážení rodiče,
vzhledem ke zpřísnění pravidel o zveřejnování osobních údajů od 25.5.2018 podle GDPR jsme tuto rubriku zrušili.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, ale i dalším příznivcům naší MŠ o pomoc a přízeň, kterou nám věnovali a věnují.
Kolektiv zaměstnanců obou našich MŠ

Nahoru