Poděkování

Vážení rodiče,
vzhledem ke zpřísnění pravidel o zveřejnování osobních údajů od 25.5.2018 podle GDPR jsme tuto rubriku zrušili.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, ale i dalším příznivcům naší MŠ o pomoc a přízeň, kterou nám věnovali a věnují.
Kolektiv zaměstnanců obou našich MŠ

Kalendář akcí

30. září 2019 10:45 - 10:45

MŠ Lánice,

08. říjen 2019 08:00 - 11:30

18. říjen 2019 08:00 - 11:30

MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice,

21. říjen 2019 09:30 - 09:30

MŠ Lánice,

08. listopad 2019 09:30 - 10:30

MŠ Masarykovo náměstí,

Nahoru