Okénko pro rodiče předškoláků

Infrormace pro rodiče.

Vážení rodiče našich předškoláků,
přestože je školní rok 2018/2019 teprve na začátku, dovolte, abychom Vás informovali o některých akcích, které připravujeme pro Vás-rodiče předškoláků.
Snahou paní učitelek v mateřské školy je, a v letošním roce i s podporou MŠMT, aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ bezproblémový a děti aby byly na vstup do ZŠ připraveny. Nejedná se přitom jenom o to, jestli poznají barvy, umí napočítat do 10, poznají geometrické tvary, apod. Vstup do ZŠ s sebou nese další, mnohdy daleko důležitější aspekty. Patří k nim například správná výslovnost, psychická zralost a odolnost dítěte, dobrý zrak a správné držení těla, ale také  samostatnost, schopnost  soustředit se a dokončit úkol,který dítě právě nebaví, atd., atd.

V této souvislosti jsme pro vás rodiče předškoláků připravili přímo v MŠ několik setkání v rámci projektu "Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš" z výzvy OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
Věříme, že Vás tyto aktivity zaujmou, zúčastníte se jich a i díky nim bede přechod Vašeho dítěte z mateřské školy do školy základní snadnější.

Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš

 Přehled akcí:
16.10.2018 Oční screnning- pro přihlášené děti
8.11.2018 Přednáška Grafomorotika
13.11.2018 logopedická garance a depistáž výslovnosti
15.11.2018 Přednáška pro rodiče Grafomotorika
leden 2019  Přednáška Logopedická prevence                  
únor 2019 Přednáška pro rodiče Školní zralost
březen 2019 Přednáška pro rodiče Zápis na nečisto
duben 2019 Přednáška pro rodiče 
Přednáška pro rodiče-téma bude upřesněno

Sledujte, prosím, v kalendáři akcí bližší informace.
Kolektiv MŠ

 

 

"Co má umět předškolák, aneb desatero pro rodiče"

IMG 0985Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo na žádost mnoha rodičů ucelený přehled toho, co by měly umět a znát děti před vstupem do základní školy. Tento materiál si můžete prostudovat níže.

Ke stažení:

pdfDesatero pro rodiče dětí předškolního věku

Nahoru