Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Přijímací řízení podle zákona č.67/2022 Lex Ukrajina

Informace k přijímacímu řízení podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvisloasti s ozbrojeným konfliktem na úzamí Ukrajiny vyvolaným invazí vojs Ruské federace (dále jen zákon Lex Ukrajina).

Dne 14. 7. 2022 proběl v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace zvláštní zápis podle výše uvedenéhp zákona Lex Ukrajina. 

Správní orgán Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace,  prodlužuje, na základě ustanovení § 71 odst.3, písma) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro vydání rozhodnutí formou zveřejnění seznamu přijatých dětí podle registračních čísel.

Lhůta se prodlužuje na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí bude poté písemně vyhotoveno  formou stejnopisu. Rozhodnutí bude účastníkům doručeno podle § 19 a 20, zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 12.8.2022  ředitelka školy, Mgr. Hana Sedláková   

 

Seznamy dětí přijatých od 1. 9. 2022

Vážení rodiče,
v příloze naleznete  výsledky zápisu  dětí k docházce na školní rok 2022/2023, tj. seznam dětí přijatých od 1.9.2022. Děti jsou seřazeny podle registračních čísel, které obdrželi zákonní zástupci u zápisu.

pdfRozhodnuti_seznam_prijatych_od_1.9.2022.pdf

 

Seznam dětí přijatých k docházce od 1.9.2021

Vážení rodiče,
v příloze naleznete seznam dětí, které byly přijaty od 1.9.2021 k předškolnímu vzdělávání v našich dvou mateřských školách, tj. MŠ Lánice 300 a MŠ Sadová 579 (dočasné pracoviště za Masarykovo náměstí 86). Děti jsou v seznamu  uvedeny pod registračními čísly, které vám byly zaslány e-mailovou poštou.
Rozdělení dětí do jednotlivých MŠ a tříd bude probíhat v průběhu měsíce června 2021, přičemž se budeme maximálně snažit vyhovět požadavkům rodičů. Seznamy dětí budou k dispozici v obou našich MŠ koncem června 2021. 

pdfSeznam_přijatých_dětí_od_1.9.2021.pdf

-------------------------------------------
Z kapacitních důvodů nemohly být, bohužel, k docházce k předškolnímu vzdělávání přijaty všechny děti, jejichž rodiče o to projevili zájem. Rodičům dětí, které nebyly přijaty, bylo dne 31.5.2021 odesláno Rozhodnutí o nepřijetí buď poštou do vlastních rukou nebo datovou schránkou, pokud ji mají zřízenu.

Přijímací řízení na rok 2021/2022

Vážení rodiče,
v příloze naleznete veškeré infomace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022, který se koná od 3.5.do14.5.2021.

V příloze naleznete rovněž odkaz na elektronický předzápis, který slouží  k vygenerování žádosti a bude rodičům k dispozici od 12.4. do 30.4.2021

pdfInformace_k_zápisu_na_rok_2021-2022.pdf

pdfKritéria_pro_přijetí_dětí_v_roce__2021-2022.pdf

pdfObecně_závazná_vyhláška_o_školských_obvodech.pdf
_
_________________________________________________________________________________
Následující dokumenty jsou dostupné přímo v elektronickém předzápisu:

pdfOznámení_o_individuálním_vzdělávání.pdf

pdfŽádost_o_přijetí_na_rok_2021-2022.pdf

 

 

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče,

zápis dětí na další školní rok 2019/2020 se bude konat, po schválení zřizovatelem,
dne 14. května 2019 od 8,00 do 16,00 hodin v MŠ Lánice, a to pro MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

V době od 1.5. 2019 do 13.5.2019 bude pro usnadnění zápisu spuštěn elektronický předzápis. Zde se k zápisu můžete zaregistrovat, v pohodlí domova vyplnit všechny potřebné údaje a rezervovat si termín.
K dispozici ke stažení bude Žádost, kterou si vytisknete a necháte potvrdit u dětského lékaře. Poté i s touopt žádostí přijedete k zápisu do MŠ.

elektronicky predzapis

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE:
IČ MŠ: 75021439
Název: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

Další informace a tiskopisy:

pdfInformace_k_zápisu.pdf
pdfkritéria_2019-2020.pdf
pdfObecně_závazná_vyhláška.pdf
pdfzadost_velka-bites_11.pdf

Nahoru