Rozdávání Potvrzení o výše úplaty za rok 2018

16. leden 2019 11:00 - 16:15

MŠ Lánice, Lánice 300

Rozdávání Potvrzení o výše úplaty za rok 2018

Vážení rodiče,
podobně jako v minulých letech máte možnost uplatnit si výši vynaložených výdajů (úplaty) za vzdělávání za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2018 jako slevu na dani za zdaňovací období 2018, ve smyslu ustanovení §35bb a §38l, odst. 2,písm.f) zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění. 

Potvrzení za rok 2018 si můžete vyzvednout:
-
ve středu 16. ledna 2019 od 11,00 hodin do 16,15 hodin v ředitelně školy v MŠ Lánice. 
- potvrzení si zákonní zástupci vyzvednout osobně,
- zákonní zástupci mohou pověřit k vyzvednutí potvrzení jinou osobu, vzhledem k ustanovením o GDPR, bude u 
  jiných osob vyžadováno písemné pověření;

- potvrzení se vydá proti podpisu.

Potvrzení obsahuje vynaloženou částku za vzdělávání za rok 2018 a vydává se na jméno dítěte. Jeden ze zákonných zástupců si pak tuto slevu může uplatnit u finančního úřadu nebo u svého zaměstnavatele. Mateřská škola žádný jiný tiskopis nevyplňuje, ani nepotvrzuje.

Mgr.Hana Sedláková

Místo: MŠ Lánice
Kalendář akcí

26. březen 2019 08:30 - 10:00

Kulturní dům Velká Bíteš,

28. březen 2019 10:00 - 11:00

Základní škola Sadová,

29. březen 2019 10:00 - 11:00

Základní škola Sadová,

Nahoru