Převzetí rozhodnutí o nepřijetí a zpětvzetí

12. červen 2019 08:00 - 16:00

MŠ Lánice - ředitelna,

Převzetí rozhodnutí o nepřijetí a zpětvzetí

Vážení rodiče,
přijímací řízení dětí k docházce do MŠ na školní rok 2019/2020 bylo ukončeno.
Dne 12.6.2019 budou na webových stránkách zveřejněny seznamy dětí, které byly k docházce přijaty, a to podle registračních čísel. 
Pokud Vaše dítě v tomto seznamu uvedeno nebude, nebylo k docházce přijato nebo jste vzali svoji přihlášku zpět.
V tomto případě Vás žádáme, abyste si ve středu 12.6.2019 od 8,00 do 16,00 hodin přišli převzít Rozhodnutí o nepřijetí nebo Usnesení o zastavení přijímacího řízení.
V ředitelně MŠ Lánice 300, Velká Bíteš - I.patro.

Děkujeme

 

Místo: MŠ Lánice - ředitelna
Kalendář akcí

30. září 2019 10:45 - 10:45

MŠ Lánice,

08. říjen 2019 08:00 - 11:30

18. říjen 2019 08:00 - 11:30

MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice,

21. říjen 2019 09:30 - 09:30

MŠ Lánice,

08. listopad 2019 09:30 - 10:30

MŠ Masarykovo náměstí,

Nahoru