Projekt e-Twinning Step by step on the top of the mountain

Děti ze třídy Sluníček MŠ Lánice, spolu se svými učitelkami, spoluvytvořily projekt  v tzv. e-Twinningu.
Projekt se jmenuje "Step by step on the top of the mountain" Krok za krokem na horu.
Jedná se o mezinárodní spolupráci mateřských škol formou využití ICT. 
Od října 2017 do května 2018 bude na projektu spolupracovat s mateřskými školami ze Slovinska, ČR a Bosny a Hercegoviny.
Cílem projektu je:
-navázat spolupráci s mateřskými školami jiných zemí a vzájemně se poznávat;
-zdokonalit se v IC technlogiích;
-překonávat překážky, plnit úkoly. 
Na každý měsíc je připraven nějaký úkol, který budou děti z uvedených zemí plnit. Podobně jako horolozci překonávají překážky výstupem na horu, tak se i děti učí překonávat každodenní překážky a úkoly. Například budeme poznávat děti a jejich paní učitelky z uvedených škol; tradice v jednotlivých zemích; rozdílné zvyklosti. Naučíme se ale také písničky z jiných zemí; budeme poznávat ovoce a zeleninu, ale i zvířata, která žijí, v jiných zemích, atd.
Děti poznají život svých vrstevníků v jiných zemích například pomocí fotografií, videí, ale i videokonferencí.

Step by step on the top of the mountain

Nahoru