Projekt "Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš"

Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice realizuje projekt
PODPORA A ROZVOJ MŠ VELKÁ BÍTEŠ, který je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005865

Mateřská škola zpracovala a byl jí schválen výše uvedený projekt. Hlavním cílem vyhlášené výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt školy je zaměřen na kombinaci následujících témat:
-          osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
-          společné vzdělávání dětí a žáků,
-          usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
-          podpora extrakurikulárních aktivit,
-          spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Podpořené osoby: děti v mateřské škole; rodiče dětí; pedagogičtí a vedoucí pracovníci školy.
Celková částka na realizaci projektu: 472 168,- Kč.
Fyzická realizace projektu: zahájení 1. 9. 2017, ukončení projektu 31. 8.2019.

Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš                                                                                              

 

 

Nahoru