Projekty

Projekt:"Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš II."

Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice realizuje projekt
Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš II., který je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00134455

Projekt školy je zaměřen na kombinaci následujících témat:

-          osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
-          společné vzdělávání dětí a žáků,
-          podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit,
-          spolupráce s rodiči dětí , účastníky a veřejností. .

Podpořené osoby: děti v mateřské škole; rodiče dětí; pedagogičtí a vedoucí pracovníci školy, veřejnost.
Celková částka na realizaci projektu: 609 692,- Kč.
Fyzická realizace projektu: zahájení 1. 9. 2019, ukončení projektu 31. 8.2021.

 

 Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš II.jpg

Projekt "Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš"

Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice realizuje projekt
PODPORA A ROZVOJ MŠ VELKÁ BÍTEŠ, který je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005865

Mateřská škola zpracovala a byl jí schválen výše uvedený projekt. Hlavním cílem vyhlášené výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt školy je zaměřen na kombinaci následujících témat:
-          osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
-          společné vzdělávání dětí a žáků,
-          usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
-          podpora extrakurikulárních aktivit,
-          spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Podpořené osoby: děti v mateřské škole; rodiče dětí; pedagogičtí a vedoucí pracovníci školy.
Celková částka na realizaci projektu: 472 168,- Kč.
Fyzická realizace projektu: zahájení 1. 9. 2017, ukončení projektu 31. 8.2019.

Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš                                                                                              

 

 

Projekt e-Twinning Step by step on the top of the mountain

Děti ze třídy Sluníček MŠ Lánice, spolu se svými učitelkami, spoluvytvořily projekt  v tzv. e-Twinningu.
Projekt se jmenuje "Step by step on the top of the mountain" Krok za krokem na horu.
Jedná se o mezinárodní spolupráci mateřských škol formou využití ICT. 
Od října 2017 do května 2018 bude na projektu spolupracovat s mateřskými školami ze Slovinska, ČR a Bosny a Hercegoviny.
Cílem projektu je:
-navázat spolupráci s mateřskými školami jiných zemí a vzájemně se poznávat;
-zdokonalit se v IC technlogiích;
-překonávat překážky, plnit úkoly. 
Na každý měsíc je připraven nějaký úkol, který budou děti z uvedených zemí plnit. Podobně jako horolozci překonávají překážky výstupem na horu, tak se i děti učí překonávat každodenní překážky a úkoly. Například budeme poznávat děti a jejich paní učitelky z uvedených škol; tradice v jednotlivých zemích; rozdílné zvyklosti. Naučíme se ale také písničky z jiných zemí; budeme poznávat ovoce a zeleninu, ale i zvířata, která žijí, v jiných zemích, atd.
Děti poznají život svých vrstevníků v jiných zemích například pomocí fotografií, videí, ale i videokonferencí.

Step by step on the top of the mountain

Získejme zkušenosti v evropských školkách

pdfinformační_leták_na_konferenci.pdf

Vážení rodiče, 
od září, doposud, se účastní všechny učitelky naší MŠ projektu "Získejme zkušenosti v evropských školkách" .
Celý projekt se pomulu blíží ke svému konci a vyvrcholením bude závěrečná konference, za účasti navštívených zemí i představitelů školství.
Konference se koná 13.6.2015 v hotelu Santon na brněnské přehradě.
Dovolujeme si tímto pozvat všechny učitelky MŠ z kraje Vysočina a Brno venkov, ale i další.

Podrobnější informace, včetně on-line přihlášky, naleznete v přiloženém letáku.

Měli jsme mořnost navštívit MŠ v Holandsku, Severním Irsku, Španělsku a Slovinsku, všechny stáže byly velice zajímavé, inspirativní a závěry z nich budou uvedeny nejen v brožůře, která se připravuje, ale budou účastníky stáží prezentovány právě na závěrečné konferenci.

Číst více...

Příroda a my

Fond vysočiny

 

pdfVýjezd_na_Baliny_20.5.2015.pdf

pdfpavlov.pdf

 

"Příroda a my",
V rámci Environmentálního vzdělávání a osvěty byl vybrán a podpořen Fondem Vysočiny Kraje Vysočina projet naší MŠ, probíhal v roce 2014/2015, kdy byl zdárně ukončen.


V rámci tohoto projektu předškolní děti navštívily na podzim záchrannou stanici Pavlov. Do tříd byl zakoupen mikroskop, dalekohled, lupy, literatutura pro zkoumání blízké i vzdálené přírody.

Na jaře se uskučnily výjezdy a dalších aktivit zaměřených na rozšiřování poznatků o přírodě pro děti, pedagogy i rodiče:
-ZOO v krabici, návštěva centra jihlavské ZOO Pod Povrchem,
-pracovní seminář Jak na přírodní zahradu s pracovnicí ekologického centra Chaloupky o.p.s. 
 paní Mgr. Rajnoškovou, která rodiče, děti i pedagogy seznámí s praktickými hrami a zkoumáním 
 v zahradě,
- Voda, voděnka, ekologický program pro předškolní děti v centru Baliny u Velkého Meziříčí,
-Bzuk a Ťuk, ekologický program pro mladší děti v centru Baliny u Velkého Meziříčí,
- byly zakoupeny další zajímavé pomůcky - motýloí líheň, strašilka, atd.

 

 

 

Přírodní zahrada mateřské školy

 prirodni-zahrada-02Projekt byl podpořen:Banner OPZP FS ERDF CMYK

 Projekt pod názvem:
"Vybudování přírodní zahrady mateřské školy ve Velké Bíteši, aneb Příroda na dosah"

 Projekt probíhal od 01.04.2014 a byl mateřské škole v Lánicích předán do užívání koncem listopadu 2014. Děti získaly touto stavbou krásnou zahradu zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s cílem podporovat u dětí přirozený kontakt s přírodním prostředím a děti zde nalenou i mnoho herních prvků a zákoutí.

Zadavatelem projektu byl zřizovatel MŠ Město Velká Bíteš.

Nahoru