Velká Bíteš

Aktuálně

Omezení provozu MŠ od 26.2. do 2.3.2018

Vážení rodiče,
jak jsme vás již předběžně informovali, bude provoz od pondělí 26.2. do 2.3.2018 , po projednání se zřizovatelem omezen.
MŠ Masarkovo náměstí bude UZAVŘENA
v MŠ Lánice bude provoz probíhat ve dvou třídách.

Dětem, které do MŠ v tyto dny nepůjdou, nezapomeňte odhlásit stravu.

Potvrzení o výši vynaložených nákladů za vzdělávání za rok 2017

Vážení rodiče,
podobně jako v minulém roce máte možnost uplatnit si výši vynaložených výdajů (úplaty) za vzdělávání za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2017 jako slevu na dani za zdaňovací období 2017, ve smyslu ustanovení §35bb a §38l, odst. 2,písm.f) zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění. 

Potvrzení za rok 2017 si můžete vyzvednout:
ve středu 17. ledna 2018 od 11,00 hodin do 16,15 hodin v ředitelně školy v MŠ Lánice.
Potvrzení si můžete vyzvednout osobně, případně můžete pověřit k vyzvednutí jinou osobu. Potvrzení se vydá proti podpisu.

Potvrzení obsahuje vynaloženou částku za vzdělávání za rok 2018 a vydává se na jméno dítěte. Jeden ze zákonných zástupců si pak tuto slevu může uplatnit u finančního úřadu nebo u svého zaměstnavatele. Mateřská škola žádný jiný tiskopis nevyplňuje, ani nepotvrzuje.

Mgr.Hana Sedláková

Informace pro rodiče předškoláků z PPP a SPC

Vážení rodiče předškoláků,
sledujte, prosím, průběžně  "Okénko pro rodiče předškoláků". Nyní zde můžete nalézt velmi důležité informace, pokud uvažujete o odkladu školní docházky svého dítěte.  Informace z PPP a SPC k odkladům školní docházky

MŠ spolupracuje s MŠ v Evropě

Vážení rodiče,
naše MŠ se zapojila do dalšího projektu e-Twinngu. Co je to e-Twinning?

logo twinningJedná se o spolupráci mezi školami z Evropy tzv. na dálku, respektive za využití internetu a bezpečného prostředí k tomuto vytvořenému a různých nástrojů ICT, jako je videokonference, sdílení videí, fotografií, atd.

Našimi partneři jsou MŠ v Sarajevu (Bosna a Hercegovina), dvě MŠ z Lublaně (Slovinsko) a jedna MŠ z Brna.
Název projektu je "Step by step to the top of the Montain ..." Krok za krokem na vrchol hory"

Cílem je postupně poznávat život dětí v jiných zemích,  jejich kulturu, zvyky, hračky, atd.  Přitom musíme překonávat různé překážky, podobně jako horolezci, kteří zdolávají horu. Budeme společně poznávat rostliny, zvířata, ale i počasí a pohádky, apod. Zjistíme, jak slaví Vánoce jinde, uvaříme si nějaké dobré jídlo podle receptu od kamarádů. Posledním úkolem pak bude zdolat horu (kopec), kde vztyčíme vlajky všech tří zemí.
Projekt je celoroční a úkoly korespondují i s našim ŠVP.

Musíme jen vydržet a jít KROK  ZA KROKEM NA VRCHOL HORY -Sluníčka a SovičkyáPřehled projektu

Parkování u mateřských škol

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o možnostech parkování u obou našich mateřských škol.

1) MŠ Masarykovo náměstí
-rodiče mohou parkovat na Masarykově náměstí, doporučujeme spodní část, kde je parkování na 2 hodiny zdarma;
-v horní části je pak parkování možné na 15 minut;
-v obou případech je nutné si nastavit čas na parkovacích hodinách;
-na nádvoří MŠ je vjezd možný pouze na povolení MÚ Velká Bíteš a slouží pouze pro zásobování.

2) MŠ Lánice
- silnice ve směru na Žďár nad Sáz. je již od mostu od Jihlavské ulice otevřena;
- parkování je jednosměrné, tzn., že se vjíždí vjezdem u světelného semaforu;
- hned poté zabočit za starou budovou č. p. 42 vlevo na parkoviště před zahradu mateřské školy;
- k výjezdu je určen  druhý vjezd blíže k náměstí

UPOZORNĚNÍ:
- Rodiče nebudou parkovat u plotu na příjezdové komunikaci, protože tím brání vjezdu ostatních automibilů, zásobování a invalidním spoluobčanům.
- Důrazně žádáme o maximální opatrnost při parkování. V zájmu zdraví dětí, si rodiče budou hlídat hlídat svoje děti na parkovišti a nebudou je pouštět samotné.
-Rovněž žádáme, aby na toto upozornili všechny pověřené osoby.

Fotogalerie tříd-přístupový kód

Vážení rodiče,
na těchto webových stránkách můžete v sekci "Fotogalerie" nalézt fotografie z různých aktivit MS.

Paní učitelky pro vás všechny rovněž připravují fotografii z každodenní činnosti ve třídách, kterou naleznete v sekci "Naše třídy" nebo si ji můžete otevřít i kliknutím na třídu, kterou vaše dítě navštěvuje na hlavní stránce. Paní učitelky rodičům nových dětí zašlou prostřednictvím e-mailových adres přístupové kódy, které slouží právě pro vstup do fotogalerie jednostlivých.

Pro běžné návštěvníky webových stránek je tato třídní  fotogalerie z důvodu ochrany osobních údajů nepřístupná.

Pokud se vám tato fotogalerie ze třídy nezobrazuje, napište, prosím, paní učitelce vašeho dítěte o přístupový kód tak, aby jste se dozvěděli, co všechno v rámci ŠVP (školního vzělávacího programu) s dětmi ve třídě děláme.

 

Nahoru