Velká Bíteš

Informace pro rodiče

Dokumenty ke stažení

 Vážení rodiče,

na této stránce níže si můžete pročíst, stáhnout, případně vytisknout dokumenty MŠ, které budou potřebné při nástupu Vašeho dítěte do MŠ od září 2017.

U jednotlivých tříd jsou pak uvedeny seznamy dětí, jak byly rozděleny. U každého dítěte je zároveň uveden variabilní symbol pro úhradu úplaty za vzdělávání od 1. 9. 2017, jenž zákonní zástupci nově přijatých dětí zadají do trvalého příkazu nejpozději do 15. 9. 2017, a to ve výši 350,- Kč/měsíčně viz. základní informace o úplatě za vzdělávání.

U dětí, které ve školním roce 2017/2018 úplatu nehradí je uveden text: povinné předškolní vzdělávání- neplatí úplatu za vzdělávání. Jde o děti, které dovrší k 31. 8. 2017 věku pěti let a od 1. 9. 2017 je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné.

Při rozdělení dětí do jednotlivých tříd jsme vycházeli:
-ze základního požadavku KHS (Krajské hygienické stanice) a MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a sportu) na respektování   povolené kapacity v jednotlivých třídách;
-respektovali jsme požadavek rodičů, aby byli předškoláci, pokud možno, společně ve třídě. V letošním roce máme celkem 44   předškoláků, kapacita tříd je 25 – 28 dětí. Ve třídě Motýlků na Masarykově náměstí zůstává na žádost rodičů 14 předškoláků   a děti starší. Ve třídě Soviček v MŠ Lánice bude 25 předškoláků a ve třídě Sluníček 5 předškoláků a děti starší;
- umístit sourozence do jedné MŠ;
- snažili jsme se vyjít vstříc i žádostem umístit děti, které se znají, do stejné třídy.

Bohužel vzhledem k výše uvedeným požadavkům se nám, přes veškerou snahu, nepodařilo všem požadavkům rodičů plně vyhovět. Případné přeřazení dítěte do jiné třídy lze ze závažných důvodů provést ještě na schůzce 30. 8. 2017.

 Věříme ale, že si děti rychle najdou nové kamarády a bude se jim v MŠ líbit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty MŠ na školní rok 2017/2018

1) Dokumenty ke stažení a vyplnění pro rodiče všech dětí, včetně nově přijatých:
pdfCo_potřebují_děti_do_MŠ_copy_copy.pdf
pdfDotazník_pro_rodiče-změny_údajů_copy.pdf
pdfInformace_o_úplatě_za_vzdělávání_copy.pdf
pdfProhlášení_o_bezinfekčnosti_šk.řádu_2017-2018.pdf
pdfZpůsob_platby_úplaty_za_vzdělávání_copy_copy.pdf

pdfPokyn_ředitelky_mateřské_školy_ke_stanovení_úplaty_za_přeškolní_vzdělávání.pdf

2)Dokumenty ke stažení a vyplnění pouze pro rodiče dětí, které již MŠ navštěvují:
pdfPrihlaska_na_stravovani_od_1.9.2017.pdf

 

3) Dokumenty ke stažení a vyplnění pouze pro rodiče nově přijatých dětí:
pdfPřihláška_na_stravovani_-nové_děti_od1.9.2017_copy.pdf
pdfProhlášení_o_fotodílech_informacích_copy.pdf
pdfPlná_moc_k_vyzvedávání_dítěte.pdf
pdfSouhlas_s_inkasem_2017-2018.pdf 

4) Další dokumenty MŠ:
pdf201708_Školní_řád_2017-2018.pdf
pdfVnitřní_řád_výdejny_201707.pdf
pdfPokyny_pro_stravniky__od_1.9.2017.pdf 
pdfObecně_závazná_vyhláška.pdf
pdfŽádost_o_přijetí_do_MŠ.pdf

 

Nahoru