Vítání jara

Moréna 6

V úterý 21. března 2023 jsme se sešli u školky na náměstí, abychom vynesli Morénu a přivolali tak jaro. Za zpěvu písniček a básniček se průvod dětí a jejich rodičů vydal kolem kostela a dále Tyršovou ulicí ke školce v Lánicích. Zde jsme zapálili Morénu, za mohutného pokřiku vhodili do potoka a tímto symbolickým aktem opravdu vyhnali zimu pryč!

 

V Lánicích si ještě děti nazdobily líta, která teď zkrášlují obě budovy naší školky. Pro zúčastněné, kteří pomohli svým zpěvem přivolat jaro, byl nachystán dáreček v podobě jarního zápichu. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a všichni jsme si toužebně přáli, aby nám jaro už neodešlo a zůstalo již s námi......

Velmi děkujeme všem, kteří s námi po 4 letech pomohli přivolat jaro, městské policii za zajištění bezpečnosti průvodu a panu Hotárkovi za hudební doprovod.

Nahoru