Aktuálně

Den otevřených dveří 31.8.2018

Vážení rodiče,
v pátek dne 31.8.2018 můžete spolu se svými dětmi navštívit obě naše mateřské školy, a to v době od 10,00 do 14,00 hodin. Děti si mohou prohlédnout třídu, do které budou od září chodit, seznámit se s paní učitelkami, případně si vybrat značku, atd. Rodiče se mohou ještě zeptat na věci, které je zajímají.

Těšíme se na setkání s vámi

Informativní schůzky pro rodiče - srpen 2018

Vážení rodiče,
koncem srpna 2018 proběhnou informativní schůzky s rodiči.

 Termíny a program schůzek:

1)Informativní schůzka pro všechny rodiče nově přijatých dětí obou našich MŠ  (MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí). Středa 22.8.2018 od 15,00 hodin v MŠ Lánice.
Bližší informace k programu naleznou rodiče v sekci kalendář 22.8.2018.

2) Třídní schůzky se budou konat vždy od 15,00hodin v jednotlivých třídách.
Seznamy dětí jsou k dispozici ve fotogalerii tříd se vstupním kódem.

Program:
-seznámení se s paní učitelkami,
-seznámení s prostředím třídy,
- výběr značky dítěte,
-seznámení s obsahem Školního řádu na rok 2018/2019,zejména bezpečnostní a organizační otázky,
-doplní příslušných tiskopisů,
-seznámí se se záměry třídy na nový školní rok,
-dotazy, připomínky, návrhy, atd.
-rodiče z MŠ Lánice obdrží čipové karty k otevírání vstupních dveří.

Termíny:
středa 29.8.2018 - třídní schůzka třídy Včeliček a Sluníček
čtvrtek 30.8.2018-třídní schůzka třídy Soviček, Berušek a Motýlků

3) Ostatní informace
-vzhledem k omezeným parkovacím místům u MŠ Lánice, žádáme rodiče, aby zvážili, kde zaparkují,
-prosíme rodiče, aby s sebou na schůzku nebrali děti, paní učitelky se budou věnovat rodičům, vyplňování tiskopisů, atd.
- s dětmi mohodu rodiče přijít na Den otevřených dveří v pátek 31.8.2018 od 10,00do14,00 hodin,

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

Rozdělení dětí do tříd na rok 2018/2019

Vážení rodiče,
ve fotogaleriích jednotlivých rříd jsou zveřejněny seznamy dětí na školní rok 2018/2019. Další informace platí tak, jak jsme je uvedli v červnu 2018-viz.níže.
Věříme, že jsme vyhověli všem požadavkům rodičů na umístětí jejich dětí v jednotlivých třídách. Ve školním roce 2018/2019 budeme mít 60 předškoláků, kteří budou ve třídách Motýlků, Včeliček a Soviček, což značně ovlivnilo rozdělování dětí. 
Přejeme všem dětem, aby byly příští rok spokojené. 

.........................
Informace z 27.6.2018:
vzhledem k požadavkům GDPR o ochraně osobních údajů, nemohou být na webových stránkách školy zveřejněny seznamy dětí, tzn. údaje (jméno, příjmení a třída), které by vedly k identifikaci dané osoby. 

Z uvedeného důvodu vás tímto informujeme:
do 30.července 2018 zveřejníme seznamy dětí (jméno a první písmeno příjmení dítěte) u každé třídy v sekci Fotogalerie třídy. Do této sekce mají přístup pouze rodiče s přístupovým kódem, který získali v MŠ.

Rodičům nově přijatých dětí zašleme přístupový kód e-mailem s popisem jednoduchého postupu, jak se do fotogalerie dostanou.. 

V případě, že stávající rodiče kód do fotogalerie třídy ztratili. Mohou napsat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a my jim kód zašleme.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tato cesta bude pro rodiče schůdná. 

 

 

.

 

 

Organizace provozu v červenci a srpnu 2018

Vážení rodiče,
na základě provedného průzkumu zájmu o docházku, a po schválení zřizovatelem, bude provoz v měsících červneci a srpnu 2018 zabezpečen pro děti obou našich v  Lánice, a to takto:

Termín (týden od-do): Provoz:
2.-4.7.2018 MŠ otevřena
9.-13.7.2018 MŠ otevřena
16.-20.7.2018 MŠ otevřena
23.7.-27.7.2018 MŠ UZAVŘENA
30.7.-3.8.2018 MŠ UZAVŘENA
6.-10.8.2018 MŠ otevřena
13.-17.8.2018 MŠ otevřena
20.-24.8.2018 MŠ otevřena
27.-31.8.2018 MŠ UZAVŘENA

Běžný provoz bude zahájen v pondělí dne 3.9.2018.
_____________________________________________________

Další informace k ukončení školního roku:
- stravné bude automaticky odhlášeno všem dětem, a to pouze v době uzavření MŠ.
   V ostatních dnech si rodiče odhlašují stravné individuálně pře portál
    www:strava.cz

- úplata za vzdělávání. Infrormaci k výpočtu a vybírání úplaty za vzdělávání za
   měsíce červenec a srpen 2018 naleznete v dodatku:
  pdfDodatek_č.1-úplata_za_vzdělávání_červenec_a_srpen_2018.pdf

- informativní schůzky:
- pro rodiče nově přijatých dětí bude ve středu 22. srpna 2018 v MŠ Lánice od 15,00
  hodin. Bližší informace budou na webových stránkách v měsíci červenci 2018.
- pro rodiče ostatních dětí budou schůzky v posledním týdnu v srpnu. Bližší
  informace budou podány přes webové stránky. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a základní informace GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů a ustanoveném pověřenci v rámci GDPR:

Vážení rodiče,
na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů bude od 25.5.2018  funkci Pověřence na ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizaci, včetně MŠ Lánice 300, Velká Bíteš) vykonávat:

paní Mgr.Blanka Hanzelová
telefon :775 262 118
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V přiloženém souboru si můžete přečíst základní informace  ochraně osobních údajů (GDPR), které se týkají naší MŠ:

pdfInformace_o_ochraně_osobních_údajů_GDPR_-_zákonní_zástupci.pdf

Informace o dalším průběhu přijímacího řízení na rok 2018/2019

Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vám poskytli další informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení k docházce dětí do MŠ na rok 2018/2019.
Jak jste byli seznámeni při zápisu, můžete se dříve, než bude vydáno Rozhodnutí o přijetí či Rozhodnutí o nepřijetí, případně Usnesení o zastavení přijímacího řízení,  přijít informovat na průběh a stav tohoto přijímacího řízení, který se týká Vašeho dítěte, tzv.nahlížení do spisu. 
Tyto informace budou podávány dne 6.6.2018 od 10,00 do 16,00 hodin v ředitelně školy, tj. v MŠ Lánice 300, Velká Bíteš. Případně si můžete sjednat jiný termín, a to předem po telefonické domluvě. Informace po telefonu mohou být podány pouze po ověření registračního čísla dítěte.
------------------------------------
Další informace o výsledcích přijímacího řízení - VARIANTY:

1) VARIANTA-dítě bude přijato k docházce do naší MŠ na rok 2018/2019:
- dítě bude uvedeno v seznamu přijatých dětí na webových stránkách MŠ v sekci    Informace  pro rodiče, a to nejpozději v pondělí 11.června 2018 ;
- v seznamu budou děti uvedeny pod registračním číslem, jež rodiče obdrželi 
  u zápisu 10. května 2018;
Rozhodnutí o přijetí si  rodiče nemusí v MŠ vyzvedávat.

2) VARIANTA- dítě k docházce  nebude přijato z kapacitních důvodů:
- bude vystaveno Rozhodnutí o nepřijetí, jež se bude vydávat rodičům ve středu dne 
  13. června 2018 od 10,00 do 16,00 hodin v ředitelně  školy v MŠ Lánice 300, Velká 
   Bíteš;
-  pokud se rodiče nebudou moci v uvedený den dostavit, mohou si telefonicky na 
   čísle 702 026 991 domluvit  jiný termín převzetí Rozhodnutí o nepřijetí, nejpozději 
   však do pondělí 18. června 2018.

3) varianta - dítě bylo přijato na jinou MŠ
- v případě, že rodiče ví, že jejich dítě, se kterým se dostavili k zápisu do naší MŠ,
   bylo přijato do jiné MŠ, vyplní Žádost o zastavení přijímacího řízení-zpětvzetí,    
   kterou si mohou stáhnout zde:  pdfžádost_o_zastavení_přijímacího_řízení.pdf.pdf
- po vyplnění a podpisu mohou rodiče oskenovanou žádost zaslat  e-mailem
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , datovou schránkou ID: hdkkzxv nebo osobně do MŠ;
- poté ředitelka školy vydá Usnesení  o zastavení řízení  si rodiče vyzvednou ve středu
  dne 13. června 2018  od  10,00 do 16,00 hodin v ředitelně  školy v MŠ Lánice 300,
  Velká Bíteš; 
případně v jiném termínu, po předchozí telefonické domluvě, 
  nejpozději do pondělí 18. června 2018.

                        Děkujeme za dodržení uvedeného postupu v přijímacím řízení

Parkování u mateřských škol

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o možnostech parkování u obou našich mateřských škol.

1) MŠ Masarykovo náměstí
-rodiče mohou parkovat na Masarykově náměstí, doporučujeme spodní část, kde je parkování na 2 hodiny zdarma;
-v horní části je pak parkování možné na 15 minut;
-v obou případech je nutné si nastavit čas na parkovacích hodinách;
-na nádvoří MŠ je vjezd možný pouze na povolení MÚ Velká Bíteš a slouží pouze pro zásobování.

2) MŠ Lánice
- silnice ve směru na Žďár nad Sáz. je již od mostu od Jihlavské ulice otevřena;
- parkování je jednosměrné, tzn., že se vjíždí vjezdem u světelného semaforu;
- hned poté zabočit za starou budovou č. p. 42 vlevo na parkoviště před zahradu mateřské školy;
- k výjezdu je určen  druhý vjezd blíže k náměstí

UPOZORNĚNÍ:
- Rodiče nebudou parkovat u plotu na příjezdové komunikaci, protože tím brání vjezdu ostatních automibilů, zásobování a invalidním spoluobčanům.
- Důrazně žádáme o maximální opatrnost při parkování. V zájmu zdraví dětí, si rodiče budou hlídat hlídat svoje děti na parkovišti a nebudou je pouštět samotné.
-Rovněž žádáme, aby na toto upozornili všechny pověřené osoby.

Nahoru