Aktuálně

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách 2020 - informace

Vážení rodiče, 
v odkazu naleznete informace, které nám dnes zaslalo MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Informace se týkají změn v opatřeních v souvislosti s COVID-19 a dále i odkazy na aktuality z  MZ (Ministerstva zdravotnictví).

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách 2020

Úplata za vzdělávání od 1. 9.2020

Vážení rodiče,
na základě výpočtu, byla stanovena výše úplaty na vzdělávání od 1.9.2020-blíže v přiložené směrnici. Základní částka se stanovuje maximálně na 50%  výše neinvestičních výdajů školy z roku 2019. Od 1. 9.2020 je tato částka 390,- Kč.

Úplata za vdělávání se hradí formou trvalého celoročně, tj.od 1. září do 31.8., a to i pokud dítě MŠ nenavštěvuje. V případě, že je MŠ uzavřena po dobu delší, než 5 kalendářních dnů v měsíci, je vypočítána  poměrná část a přeplatek je vrácen následující měsíc paní účetní na účet zákonných zástupců.
Přeplatky za červenec a srpen 2020 budou rodičům vráceny do 15.9.2020.

Předškoláci, tj. děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 5 let jsou od úplaty osvobozeni, tzn., že si rodiče k 31.8.2020 zruší trvalý příkaz ve své bance.

Ostatní zákonní zástupci, jejichž dítě není předškolák, si od 1.9.2020 do 15.9.2020 nastaví v bance trvalý příkaz na částku 390,- Kč.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně příjemných letních dnů a budoucím školákům úspěšn start do I.třídy základní školy.

pdfÚplata_za_vzdělávání_od_1.9.2020.pdf

Konec školního roku 2019/2020

Konec školního roku v Mateřské škole Masarykovo náměstí a Lánice

Vzhledem k dlouhodobému  uzavření školy v souvislosti s nouzovým stavem v ČR byl konec školního roku 2019/2020 jiný, než obvykle. Po jejím znovuotevření byly zavedeny nové podmínky provozu, hygienická opatření a z těchto důvodu jsme bohužel museli zrušit také všechny plánované akce. Snažili jsme se najít alespoň náhradní řešení, abychom dětem poslední měsíc co nejvíce zpříjemnili.

Po dlouhé době odloučení jsme společně oslavili Den dětí, který jsme si všichni moc užili. Pro děti byl připraven dopolední program v podobě soutěží ve třídách i na školní zahradě. Dále se také uskutečnilo fotografování předškoláků na tablo, které je vystaveno na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Třídní tablo by mělo symbolizovat začátek nové cesty dětí do základní školy.

Jako alternativa za výlet, který se bohužel nemohl uskutečnit, za námi na školní zahradu zavítali lektoři z centra Chaloupky s ekologickým programem Zahrada jinýma očima. Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých plnily různé úkoly, např. poznávaly hmyz, rostliny
a přírodniny.

Poslední akcí tohoto školního roku, při které jsme se loučili s předškoláky, bylo Pasování na školáky. Pro děti byly nachystané zábavné úkoly, při kterých měly prokázat, zda jsou připraveny na vstup do školy. Děti skládaly „zkoušku“ z obratnosti, přesnosti, počítání, paměti, bystrosti a trpělivosti. Všichni zkoušky hravě zvládli, a tak mohli být paní ředitelkou slavnostně pasováni na školáky. Na závěr děti obdržely pamětní pasovací list, portfólio svých prací po celou dobu docházky a dárečky.

Všem dětem i rodičům přejeme krásné léto a předškolákům hodně úspěchů ve školních lavicích. Budeme na Vás ve školce rádi vzpomínat!

Vracení čipových karet, vrácení zálohy - MŠ Lánice

Vážení rodiče,
všem z MŠ Lánice 300 byly poskytnuty čipové karty pro vstup do MŠ.

Do konce školního roku , tj. do 31.8.2020 budou z bezpečnostních a hygienických důvodů blokovány. Čipové karty vrací pouze rodiče dětí, které končí docházku do MŠ z důvodu odchodu do ZŠ, apod. Pokud pokračuje v docházce sourozenec, čipová karta bude přepsána na jeho jméno.

Termíny pro vrácení čipových karet v MŠ Lánice:
- středa 17.6.2020 od 11-16 hodin
- čtvrtek 18.6.2020 11-15 hodin
- středa 24.6.2020  11-16 hodin
-  čtvrtek 25.6.2020 11-14 hodin

Ohledně čipových karek, si prosím, přečtěte dodatek školního řádu č.1. 

Děkujeme

pdfdodatek_č.1_Školního_řádu_2019-2020_copy.pdf

Provoz v červenci a srpnu 2020 a výše úplaty za vzdělávání

Vážení rodiče,
jak jsme Vás již informovali emailovou poštou 15.5.2020 bude provoz v červenci a srpnu 2020, po projednání se zřizovatelem dne 13.5.2020, následující:
- na základě provedeného průzkumu zájmu rodičů o docházku budou pro všechny přihlášené děti z obou našich MŠ v červenci  a srpnu 2020 k dispozici dvě třídy v MŠ Lánice;
- provoz obou MŠ bude uzavřen: od 27.7. do 7.8.2020 a od 24.8. do 31.8.2020.
- úplata za vzdělávání se hradí za červenec a srpen 2020 v poměrné výši, a to podle Dodatku č.4 k úplatě za vzdělávání.

pdfDodatek_č.4_k_úplatě_za_červenec_srpen_2020.pdf

 Další informace, které se budou týkat ukončení školního roku 2019/2020, zejména u předškáků, budou rodičům zaslány v průběhu června 2020 emailovou poštou.

 

 

Úplata za vzdělávání za měsíc květen a červen 2020

Vážení rodič,
v příloze naleznete informace o úplatě za vzdělávání za měsíc květen 2020.

pdfDodatek_č.3_k_úplatě_za_květen_2020.pdf

Za měsíc červen 2020, bude vybírána běžná výše úplaty, t.j.400,- Kč

Obnovení provozu MŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,
jak jsme Vás informovali e-mailovou poštou, bude od 25.5.2020 obnoven provoz pro přihlášené děti v obou našich mateřských školách, t.j. v MŠ Masarykovo náměsté 86 i MŠ Lánice 300.
V přípdě potřeby si můžete stáhnout Rozhodnutí ředitelky.

Těšíme se na děti i na vás, i když v omezených podmínkách. 

pdfRozhodnutí_ředitele_o_otevření__MŠ__od_25.5.2020.pdf  

Nahoru