Aktuálně

Uzavírka křižovatky u Základní školy

Vážení rodiče, na základě informací posktytnutých Městem Velká Bíteš, bude ve dnech vkřižovatkae dnech 11.9.-22.9.2023 bude uzavřena křižovatka u ZŠ První stupeň - Tišnovská/Vlkovská/Na Valech z důvodu opravy povrchu a retardérů. Prosím věnujte pozornost značeným objízdným trasám.

Pozvánka na konzultační seminář 1. 9. 2023

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na velmi zajímavý konzultační seminář s odbornicemi ze Speciálního  pedagogického centra Demlova ul., v Jihlavě. Tyto speciální pedagožky mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi nejen s poruchou autistického spektra, ale i s ADHD a dalšími poruchami a nestandardními projevy chování u dětí  předškolního věku.
 
Seminář se uskuteční v pátek 1.9.2023 od 9,00 hodin v MŠ Masarykovo náměstí, prezence začíná od 8,30 hodin, bližší informace naleznete v příloze.
 
Pokud se tedy chcete dozvědět nové informace o vývoji dětí, nebo má vaše dítě problém, se kterým si nevíte rady, je tento konzultační seminář určen právě pro vás. 
 
Těšíme se na vaši účast a věříme, že seminář nám všem pomůže nalézt odpovědi na otázky, které nás trápí při výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.
 

Den otevřených dveří 31.8.2023

Vážení rodiče,
srdečně Vás i  Vaše dítě zveme na Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří 31. 8. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí

Vážení rodiče,
srdečně Vás všechny zveme na informativní schůzku rodičů všech nově přijatých dětí na školní rok 2023/2024.

Schůzka se koná v úterý 18. července 2023 od 14,30 hodin ve společenském sále v MŠ Masarykovo náměstí

Program:
- základní informace o MŠ;
- informace o stravování; 
- vyplňování tiskopisů a dokumentace; 
- seznámení s nejdůležitějšími kapitolami Školního řádu mateřské školy
- seznámení se školním vzdělávacím programem;
- objednávka a vybírání zálohy na čipové karty;
- dotazy rodičů.

Co s sebou na schůzku:
1) vyplněné tiskopisy k novému školnímu roku 2023/2024, které jsou k dispozici ke stažení  ZDE (pokud nemají rodiče možnost tisku, budou jim tiskopisy k dispozici v MŠ);
2) zálohu na čipové karty pro vstup do MŠ Masarykovo náměstí i MŠ Lánice. Záloha se vybírá ve výši 150,- Kč na jednu kartu.  Rozmyslete si, kolik karet budete potřebovat. Záloha na karty bude po ukončení docházky dítěte do MŠ rodičům vrácena.
3) vzhledem k tomu, že se na schůzce budeme věnovat důležitým administrativním záležitostem, vás žádáme, abyste se na schůzku dostavili bez dětí;

Pozvánka na Den otevřených dveří:
- ve čtvrtek  31. 8. 2023 od 13,00 - 14,30 hodin budete mít možnost přijít na Den otevřených dveří do jednotlivých tříd MŠ s Vašim dítětem. Budete se moci v klidu seznámit s prostředím MŠ, paní učitelkami na třídách, vybrat si značku, paní učitelky Vám zodpoví případné dotazy, atd.

Těšíme se na Vaši návštěvu v obou dnech

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

v  příloze naleznete seznam děttí přijatých k docházce do mateřské školy od 1.9.2023.
Seznam je zveřejněn podle registračního  čísla dítěte, které zákonní zástupci obdrželi při zápisu do MŠ 11.5.2023.
Rozhodnutí o přijetí se již nevystavuje.
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude organizována v červenci 2023. Rodičům zašleme e-mailem pozvánku koncem června. 

pdfSeznam_přijatých_dětí_od_1.9.2023.pdf.pdf

-----------------------------
NEPŘIJETÍ DÍTĚTE:
pokud registrační číslo dítěte v seznamu není uvedeno, nebylo k docházce do MŠ přijato.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v pondělí 12. 6. 2023, a to  od 10,00 do 15,30 hodin v kanceláři v budově MŠ na Masarykově náměstí.

V případě, že si rozhodnutí o nepřijetí v uvedeném termínu zákonní zástupci dítěte nevyzvednou, bude jim odesláno odpoledne v 12. 6.2023 poštou do vlastních rukou, tj. v obálce s červeným pruhem.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
v příloze naleznete informace o provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2023 a také informaci o možném čerpání dotace na stravování.

Informace_pro_rodiče.pdf_copy.pdf

Kalendář akcí

03. říjen 2023 15:00

Mateřská škola Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

05. říjen 2023 00:00

16. říjen 2023 10:00

Sportovní hala TJ Spartak, Velká Bíteš

17. říjen 2023 15:00 - 17:00

Mateřská škola Lánice, Lánice 300, Velká Bíteš

19. říjen 2023 00:00

Mateřská škola,

Nahoru