Aktuálně

Učíme se prožitkem

V průběhu března a dubna probíhalo v naší mateřské škole několik komunitních setkání.

 

V úterý 12. března 2024 uspořádala třída Včeliček komunitní setkání pro rodiče a děti pod názvem Velikonoční dílny. Toto setkání bylo zaměřené na podporu vzájemného porozumění, rozvoje zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě. Důraz byl také kladen na podporu otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Paní Jitka Klímová, odbornice v oblasti zahradnictví a aranžování seznámila přítomné s různými druhy a styly dekorování z přírodních materiálů, po té proběhla výroba jarních věnců. Tyto věnce rodiče společně s dětmi umístili ke vchodu do MŠ a v prostoru šatny třídy Včeliček, kde tvoří moc pěknou jarní dekoraci. Během výroby věnců probíhalo živé sdílení zkušeností s udržováním velikonočních zvyků – pletením pomlázky, zdobením vajíček, pečením beránka, vítáním koledníků, výměny receptů a podobně. Na závěr si rodiče a jejich děti měli možnost vyrobit výzdobu i do svých domovů.

Ve středu 3. dubna 2024 se třída Broučků sešla na zahradě u mateřské školy ke komunitnímu setkání s názvem „Vyrábíme záhony“. Hlavním cílem bylo pod dohledem odborníka, truhláře pana Jana Buriana, vyrobit záhony, které budou sloužit v mateřské škole pro pěstování bylin a rostlin, jejichž plody budou moci děti konzumovat. Pan truhlář měl připravené nařezané díly, které bylo potřeba správně poskládat a smontovat do záhonů. Práce šla pěkně od ruky a za chvíli byly na světě čtyři záhony. Jeden z tatínků nabídl, že nám do záhonů doveze hlínu, a jiná maminka přislíbila větve na dno záhonu. Na dalším setkání se dozvíme, kdy je nejlepší doba na přesazení sazenic do venkovních záhonů a jak se správně starat o rostliny. Děkujeme všem za účast a pracovní nasazení!

Další komunitní setkání pro rodiče s názvem „Keramika v zahradě“ uspořádala třída Soviček, a tov pondělí 8. 4. 2024. Tvořivé odpoledne vedla odbornice paní Jitka Sedláková z Přibyslavic, která dlouhodobě pracuje s dětmi ve své keramické dílně. Ta všem přítomným ukázala základy práce, dala spoustu cenných a praktických rad a inspirací. Všichni rodiče se tak se svými dětmi s nadšením vrhli do práce a nestačili jsme se divit, jak krásné a originální výtvory vykouzlili! Cílem setkání bylo vytvořit ozdobné dekorace k nově vybudovanému relaxačnímu chodníčku na zahradě v Lánicích. Vyráběli jsme různé skulptury, např. válce, koule, květiny, zvířátka, skřítky, ozdobné podložky, dekorační kameny, abstraktní tvary aj. Teď budeme muset být chvíli trpěliví, nějaký čas počkat až výrobky řádně vyschnou, vypálit je v keramické peci a pak je naglazovat a znovu vypálit. Tento proces bude časově delší, ale již teď se moc těšíme, jak budou finální výrobky vypadat a především, až je budeme společně na dalším setkání instalovat na naší zahradě.

 

baner učíme_se_prožitkem_copy

IMG 20240312_155938143IMG 20240313_093417471_copyIMG-20240503-WA0040 copy_copyIMG-20240503-WA0037 copy 

Termíny a informace k zápisu

Vážení rodiče, v níže přiloženém soupisu naleznete informace týkající se zápisu k předškolnímu vzdělávání.


Termíny a_informace_k_zápisu

Velikonoční přání 2024

Velikonoční přání

Poděkování za pomoc s úpravou přírodní zahrady

IMG 8878IMG 8883IMG 8886IMG 8890

 

 

 

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas na jarní probuzení naší přírodní zahrady. Bylo především potřeba uklidit a také zrealizovat některé naše plány. Ty byly vcelku smělé, a proto by se naše pracovní odpoledne dalo nazvat "Výzva pro silné chlapy a šikovné maminky".

A jak se s tím vším naši rodičové a zaměstnanci školy poprali a co vše jsme stihli udělat?

- přestěhovat pískoviště na jiné místo a získat tak větší plochu pro volný pohyb dětí. Což zní jednoduše, ale v realitě to tak snadné nebylo. Nejdříve bylo totiž potřeba povolat bagr a odstanit některé velké balvany. Pak demontovat a znovu ukotvit pískoviště a přeházet písek a srovnat plochu po stávajícím pískovišti;

- přemístit velké dřevěné lavice, které byly opravdu velice těžké, ale ukázalo se, že naši silní tatínci se nezaleknou ničeho;

- upravit plochy pod okny tříd. V jedné části vybudovat chodníček, ke kterému plánujeme v rámci dalších setkání s rodiči vyrobit dekorativní prvky z keramiky. V druhé části se vybudoval záhon, na kterém budeme pěstovat léčivé byliny a okrasné rostliny;

- vyvézt kompost;

- pohrabat listí, vyhrabat kamínky, zamést chodníčky;

- rekonstrukci hmatového chodníčku;

- vystříhat keře a staré rostliny.

Jelikož je naše zahrada přírodní a možná trochu vyvolává představu zahrady neudržované, o kterou není potřeba se starat, na té naší se lze přesvědčit, kolik práce je potřeba udělat, aby přírodní zůstala a nepřerostla v divočinu :-)

Proto bychom chtěli všem zúčastněným velice poděkovat za jejich pomoc, nasazení a tempo, kdy nám občas docházela nabídka nachystaných prací nebo pracovního náčiní.

Náš vděk patří jak zapáleným maminkám, tak především mužskému osazenstvu a jejich potřebnému pohledu na technické pojetí některých prací. Parta tatínků tak předvedla ukázkovou spolupráci! Na závěr jsme ještě stihli malé občerstvení a krátké posezení.

Na zahradě za potokem jsme také nově instalovali lezecký domeček. S jeho ukotvením nám pomohl pan Navrátil ve spolupráci s naším udržbářem panem Maškem. Velice touto cestou děkujeme za pomoc! Poděkování patří také technickým službám, které nám zajistily kontejner a panu Pavlíčkovi za vybagrování balvanů, které našly využití v jiné části města Bíteše.

Věříme, že děti budou nadšené a ocení všechny nově vybudované či zrekonstruované prvky a budou si dosyta užívat pobyt a hru na zahradě.

Co dodat závěrem: ještě jednou VELKÉ DÍKY VŠEM, kteří, možná i trochu unavení po práci a z vlastního volného času, přišli a podali pomocnou ruku.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice

 

Zápis dětí k docházce do MŠ na školní rok 2024/2025

informace
Vážení rodiče,
poskytujeme Vám tyto prvotní informace k zápisu dětí k docházce do mateřské školy na školní rok 2024/2025:

- termín a místo zápis byly schváleny Radou města Velká Bíteš dne 21. 2.. 2024 pod č.j. MÚVBÚ1090/24/VED/HAB; 
- zápis k docházce je určen pro MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice;
- bude se konat ve čtvrtek dne 09. května 2024 v době od 8,00 do 15,30 hodin;
- místem zápisu pro obě uvedené MŠ je v MŠ Masarykovo náměstí 86, ve společenském sále.

Všechny další informace vám poskytneme počátkem měsíce dubna 2024, včetně informací o elektronickém předzápisu.

Budeme se těšit na setkání s Vámi i dětmi

pdfPlakát_zápis_2024-2025.pdf

 

 Informace o elektronickém předzápisu na školní rok 2024/2025:

 https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

Taneční kroužek Tancuj se mnou

informace

Vážení rodiče, dne 20. 2. 2024 proběhne poslední lekce tanečního kroužku pod vedením paní Kratochvílové. Z důvodu velkého časového vytížení a protože se nám nepodařilo najít adekvátní náhradu, v dalším pololetí již taneční kroužek nebude probíhat.

Děkujme za pochopení

Nahoru