Aktuálně

Informace o dalším provozu MŠ

Vážení rodiče,
někteří z Vás se e-mailem ptají, kdy a za jakých podmínek budeme znovu otevírat naše mateřské školy na Masarykově náměstí a MŠ v Lánicích.

Netrpělivě čekáme na jasné vyjádření MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) nebo  MZ (Ministerstva zdravotnictví ČR), které by se týkalo mateřských škol.

Na základě zprávy z Krajského úřadu Kraje Vysočiny jsme se dozvěděli alespoň tyto informace:
- MŠMT zpracuje podrobnou metodiku k otevření mateřských škol, a to do 30.4.2020;
- předpokládá se, že by se mateřské školy otevíraly podobně jako školy základní, tj. asi 25. 5. 2020;
- mateřské školy budou mít za úkol cca do 11.5.2020 zjistit u rodičů zájem o docházku dětí.

Jakmile budeme znát podmínky, za kterých můžeme MŠ otevřít, tj. hygienické, stravovací, organizační, problematiku ošetřovného, apod., tak tyto podmínky sepíšeme a odešleme Vám je e-mailem spolu s dotazem, zda za uvedených podmínek budete mít o docházku Vašeho dítěte do MŠ zájem.
Poté bude rozhodnuto, po projednání se zřizovatelem, kolik tříd a od jakého data by se MŠ otevíraly.  

Sledujte tedy, prosím webové stránky www.skolkabites.cz a e-mailovou poštu.

Přeji Vám, dětem i celé rodině, hodně zdraví, klidu a optimismu v této složité době.

Za kolektiv zaměstnanců obou našich MŠ Hana Sedláková, ředitelka školy

 

 

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
od 2.5.do 16.5.2020 je termín pro podávání Žádostí k docházce dítěte do mateřské školy na školní rok 2020/2021
a zároveň termín, kdy bude po celou dobu spuštěn systém elektronického předzápisu 

 https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/velka-bites

Prozatím i nadále platí informace v Průvodci zápisem a Doplňující informace k zápisu uvedené níže.
Přejeme vám všem příjemné jarní dny a bezproblémový zápis dětí k docházce do MŠ.

Vyvěšeno 30.4.2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
dovolte, abychom Vás informovali o základních postupech, které se týkají zápisu dětí k docházce do MŠ na školní rok 2020/2021. Zápisy jsou v letošním roce v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jiné, než v minuých letech. Zápisy se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V příloze Průvodce zápisem do MŠ naleznete základní informace, zejména termíny, jaké budete potřebovat tiskopisy a způsob podávání žádosti.
Další, doplňující a rozšiřující informace, jsou v dokumentu Doplňující informace k zápisu. 

pdfPrůvodce_zápisem_do_MŠ_copy.pdf

pdfDoplňující_informace_k_zápisu_2020-2021_copy.pdf

jpgEP_letak_pro_zakonne_zastupce.jpg

pdfOpatření_MŠMT_k_zápisům_na_školní_rok_MŠ.pdf

 pdfObecně_závazná_vyhláška_o_školských_obvodech.pdf

pdfDetsky_ockovaci_kalendar_1.pdf

pdfKritéria_pro_přijetí_dětí_v_roce__2020-2021.pdf

pdfOznámení_o_individuálním_vzdělávání.pdf

pdfŽádost_o_přijetí_2020-2021.pdf

 

pdfČestné_prohlášení_k_očkování_2020-2021.pdf

Vyvěšeno:19.4.2020

Informace o ošetřovném pro OSVČ, tzv.dotace z programu "ošetřovné" pro OSVČ

Vážení rodiče OSVČ,
níže naleznete odkaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde lze zažádat jako OSVČ o ošetřovné. Dole je podací formulář k Žádosti o dotaci z programu "ošetřovné" pro OSVČ.
Škola tuto žádost nepotvrzuje, OSVČ vyplňuje čestné prohlášení o uzavření školy.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

---------------------------------------------------

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I

Publikováno:
31.3.2020
Autor:
Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání 81200
 

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020

Datum vyhlášení: 31. 3. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena.

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den

Postup pro podání žádostí:

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
 2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
   • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
   • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
   • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

   

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Na Františku 32

  110 15 Praha 1

  obálka musí být označena „fpmpo20“.

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

Podací formulář naleznete ZDE.

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

Další podmínky jsou uvedeny v přiložených dokumentech.

Ošetřovné- aktuálně

Vážení rodiče,
níže zveřejňujeme informace k ošetřovnému z MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), kde jsou uvedeny veškeré bližší informace,včetně nejčastějších užitečných dotazů, viz.níže Ošetřovné. 
Zkopírováno ze stránek: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

V příloze je nový Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, který na konci měsíce rodiče vyplní a předají zaměstnaveteli, ten pak na OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení). Škola již nic nevyplňuje.

pdfVýkaz_péče_o_dítě.pdf

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Podmínky pro poskytování ošetřovného

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Jak postupovat?

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:
Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Pro zaměstnavatele:
Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Na jakou částku mám nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda

Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)

Ošetřovné (60 %)

20 000 Kč

15 856 Kč

10 800 Kč

25 000 Kč

19 303 Kč

13 500 Kč

28 000 Kč

21 370 Kč

15 120 Kč

Kdy bude ošetřovné vypláceno

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Nejčastější dotazy

Vyplácí se ošetřovné i za víkendy nebo jen pracovní dny?
Ošetřovné se bude i nadále vyplácet za každý kalendářní den ošetřování (stejně jako např. nemocenské), tedy i za víkendy.

Jestliže má rodina dvě děti a na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek, může druhý rodič pobírat ošetřovné na druhé dítě?
Ano, v případě, že jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou, může druhý z rodičů na druhé dítě čerpat ošetřovné. Není ale možné, aby na to samé dítě pobírala matka rodičovský příspěvek a otec ošetřovné.

Mám dvě děti do 13 let a obě jsou kvůli zavření školy doma, dostanu ošetřovné na obě z nich?
Nikoliv. Pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se staráte.

Co když bude mé dceři/synovi v průběhu pobírání ošetřovného 13 let, mám dále nárok nebo mi ošetřovné skončí?
Posledním dnem vzniku nároku na ošetřovné předcházející den před 13. narozeninami, dávka se však vyplácí i v takovém případě až do konce mimořádného opatření.

Pokud školka (například soukromá) nejdříve na několik týdnů zavřela, ale zvažuje obnovení provozu i v době nařízené karantény, může rodič dál čerpat ošetřovné?
Pokud by školka obnovila provoz, přestala by platit podmínka potřeby péče a od data otevření školky by již nárok na ošetřovné nebyl.

Má nárok na ošetřovné někdo jiný než rodiče, třeba babička?
O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne dohody).

Mé dítě je starší 13 let a má poruchu autistického spektra, mám nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné mají pečující, kteří se z důvodu uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

Mám nárok na ošetřovné, pokud nejsem zaměstnaná a pečují o dítě, které chodí běžně do stacionáře, který teď zavřeli?
Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, za které platí zaměstnavatel pojistné.

Mám nárok na ošetřovné, pokud jsem nezaměstnaná/ý, pracuji na DPP či DPČ?
Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, pracovníci na dohodu nemají určeno rozvržení pracovní doby a není možné určit, za jaké období jim příjem uchází.

Co když mi škola odmítla vydat tiskopis?
Dle platné legislativy je škola povinná tiskopis vydat. Může vám ho zaslat elektronicky.

Jsem matka samoživitelka, mám jedno dítě, které chodí do školky, a pobírám na něj rodičovský příspěvek. Školku mu zavřeli. Mám nárok na ošetřovné?
Pokud pracujete alespoň na částečný nebo plný úvazek, máte na ošetřovné nárok. Pokud jste doma s dítětem nebo pracujete pouze na DPP či DPČ nárok na ošetřovné nemáte.

Poslední aktualizace: 26. 3. 2020

Zveřejněno: 27.3.2020

Informace o úplatě za vzdělávání-březen 2020

 

Vážení rodiče,
na základě Vašich několika dotazů, jak se bude hradit úplata za vzdělávání, tzv.školné, Vám zasílám bližší informace a přeji hodně zdraví, klidu a trpělivosti Hana Sedláková

Zveřejněno den 23.3.2020, 1240 hodin

pdfInformace_o_úplatě_za_vzdělávání.pdf

Informace o úplatě - březen 2020.jpg copy

UZAVŘENÍ OBOU MŠ od 19.3.2020 a další informace

Vážení rodiče,
na základě zhoršení situace v nouzovém stavu ČR a šířením nákazy COVID-19, došlo ze strany rodičů k naprosto minimálnímu zájmu o provoz v obou našich mateřských školách.
 
V důsledku tohoto stavu rozhodla ředitelka školy, po projednání se zřizovatelem, o přerušení (uzavření) provozu obou našich mateřských škol, tj. MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš i MŠ Lánice 300, Velká Bíteš, a to od čtvrtku 19. března 2020 do odvolání.
 
Další důležité informace, včetně postupu, jak zažádat mateřskou školu o vydání potvrzení na "ošetřovné" na dítě, naleznete v příloze Uzavření provozu a informace o OČR.
 
 
V další příloze naleznete podrobný popis, jak postupovat při podání žádosti o ošetřovné.
 
S pozdravem a přáním zlepšení této složité situace Mgr. Hana Sedláková a kolektiv obou MŠ
 

Zveřejněno dne 17. 3. 2020, 19.45 hodin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí ředitelky o uzavření MŠ

pdfRozhodnutí_o_uzavření_MŠ_od_19.3.2020.pdf

Zveřejněno 18.3.2020, 17,30 hodin

Rozšíření karantény na dalších 15 zemí, informace z KÚ Vysočina


Vážení rodiče, 
upřesňujeme informace (13.3.2020 v 11.53 hodin), kterou poskytl Krajský úřad Kraje Vysočiny ohledně karantény.

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

 

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/). 

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 

 

 Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Zveřejněno 13.3.2020 12,10 hodin

--------------------------------------------------------------

Z výše uvedeného vyplývá, že rodiče jsou povinni, v případě, že navštívili uvedené země zůstat v domácí karanténě po dobu 14 dnů nemohou vodit děti do MŠ. 

 

 

Nahoru