Aktuálně

od 10.9.2020 - Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás upozornili na to, že podle tiskových zpráv se zvýšil výskyt COVID-19 v ČR a proto má být od čtvrtku 10.9.2020 zavedena povinnost nosit roušky v celé ČR , a to ve všech vnitřních prostorách. Předpokládáme tedy i ve společných prostorách škol. 

Tato informace, prozatím školám nebyla poskytnuta oficiální cestou z MŠMT nebo MZ, a tak Vám doporučujeme sledovat webové stránky uvedených ministerstev, případně další informační zdroje.  Jakmile bude vydáno Mimořádné opatření MZ, vyvěsíme je na webové stránky.
Předpokládáme tak, že v opatření budou zveřejněny informace o školách, případně výjimky v nošení roušek, které by se týkaly dětí.

Děkujeme za pochopení
Zveřejněno 9.9.2020
---------------------------------------------------

Vážení rodiče,
v příloze naleznete Mimořádné opatření Minsterstva zdravotnictví, které se týká nošení roušek. Žlutě podbarvené jsou informace, které se týkají mateřských škol.

pdfMimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Zveřejněno 10.9.2020

Tiskopisy pro rok 2020/2021

Vážení rodiče,
veškeré tiskopisy potřebné pro školní rok 2020/2021 byly předány rodičům nově nastupujících dětí na zahajovací schůzce 15. 7.2020.
Rodičům dětí, které MŠ již navštěvují budou předány na schůzkách třídních, včetně  tiskopisů pro školní stravování.
V případě, že se nemůžete třídní schůzky zúčastnit, můžete si tiskopisy vyzvednout individuálně ve třídě. Nejlépe dne 31.8.2020 od 12,00 do 15,00 hodin.
 

Od 1.9.2020 ZMĚNA ÚHRADY ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
úhrada úplaty za vzdělávání, dále i školné, bude od 1. 9. 2020 realizována formou svolení s inkasem na místo dosavadních trvalých příkazů.
Úhrada úplaty za vzdělávání byla stanovena ředitelkou školy interní směrnicí 202005 na částku 390,- Kč /měsíčně.

Svolení k inkasu lze navést u kterékoliv spořitelny nebo banky. Platbu si můžete také zadat přes internetové bankovnictví z domova. Pokud banka požaduje zadání limitu strhávané částky, uveďte minimální hodnotu 500,- Kč na jedno dítě.

 Inkaso bude strháváno k 13. dni příslušného měsíce, tzn. na měsíc září 2020, bude strženo 13. září 2020, atd.

Svolení s inkasem si, prosím, naveďte ještě před třídní schůzkou, nejpozději do 31. 8. 2020
a vyplněný tiskopis (viz.příloha) přineste s sebou do MŠ.
Schůzky se konají vždy od 14,30 hodin:
-25.8.2020 třída Sluníček,
-26.8.2020 třída Berušek a Soviček,
-27.8.2020 třída Včeliček a Motýlků.
Rozdělení dětí do tříd na přístí školní rok jsou umístěny ve vestibulu MŠ Lánice. 

 Prosím, nezadávejte datum ukončení souhlasu s inkasem. To provedete až po ukončení docházky dítěte do MŠ nebo v době, kdy se pro dítě stane předškolní vzdělávání povinné a bude od školného osvobozeno. Na to Vás předem upozorníme.

UPOZORNĚNÍ:

děti, které dovršily do 31. 8. 2020 věku pěti let, jsou předškoláci a jsou proto od úplaty od 1. 9. 2020 osvobozeny. To znamená, že rodiče nebudou zadávat souhlas s inkasem
a k 31. 8. 2020 zruší stávající trvalý příkaz na úhradu školného, který byl 400,- Kč.

pdfSvolení_k_inkasu-_úplata_za_vzdělávání_od_1.9.2020.pdf

 

1.9.2020 MŠ Lánice UZAVŘENA

Vážení rodiče,

dodavatel elektrické energie E-ON Energie, a.s. naši MŠ dne 5. 8. 2020 informoval, že dne 1. září 2020 bude od 7,30 do 16,00 hodin přerušena dodávka elektrické energie do MŠ Lánice

 

Vzhledem k tomu, že bez elektrické energie nelze zabezpečit teplo, světlo, stravování, otevírání a zavírání budovy, ani další potřebné podmínky pro předškolní vzdělávání, bude provoz MŠ Lánice 300, Velká Bíteš, po projednání se zřizovatelem dne 1. září 2020 UZAVŘEN.

 

 

Citace §3, odst.2,vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1.

Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté,
co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 V případě, že budete potřebovat pro zaměstnavatele potvrzení o přerušení provozu (zaměstnavatel tuto překážku v práci uznává), můžete si stáhnout Rozhodnutí č.2020/5
o uzavření provozu MŠ s elektronickým podpisem ředitelky školy, které by mělo být dostačující. Pokud bude zaměstnavatel požadovat jiné potvrzení, můžete si o něj zažádat emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Potvrzení budete pak mít připravené ve třídě, do které Vaše dítě dochází.

 

Celodenní strava bude všem dětem na 1. 9. 2020 automaticky odhlášena.

                                                                                  Mgr. Hana Sedláková,ředitelka MŠ
dne 19. 8. 2020

------------------------------------

Příloha:
1) Rozhodnutí o uzavření MŠ
  pdfRozhodnutí_ředitele_2020-5_o_uzavření_MŠ_Lánice_1.9.2020.pdf
2) E-on oznámení o přerušení dodávky 
    pdfpřerušení_dodávky_el.energie_1.9.2020_000002.pdf

 

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách 2020 - informace

Vážení rodiče, 
v odkazu naleznete informace, které nám dnes zaslalo MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Informace se týkají změn v opatřeních v souvislosti s COVID-19 a dále i odkazy na aktuality z  MZ (Ministerstva zdravotnictví).

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách 2020

Úplata za vzdělávání od 1. 9.2020

Vážení rodiče,
na základě výpočtu, byla stanovena výše úplaty na vzdělávání od 1.9.2020-blíže v přiložené směrnici. Základní částka se stanovuje maximálně na 50%  výše neinvestičních výdajů školy z roku 2019. Od 1. 9.2020 je tato částka 390,- Kč.

Úplata za vdělávání se hradí formou trvalého celoročně, tj.od 1. září do 31.8., a to i pokud dítě MŠ nenavštěvuje. V případě, že je MŠ uzavřena po dobu delší, než 5 kalendářních dnů v měsíci, je vypočítána  poměrná část a přeplatek je vrácen následující měsíc paní účetní na účet zákonných zástupců.
Přeplatky za červenec a srpen 2020 budou rodičům vráceny do 15.9.2020.

Předškoláci, tj. děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 5 let jsou od úplaty osvobozeni, tzn., že si rodiče k 31.8.2020 zruší trvalý příkaz ve své bance.

Ostatní zákonní zástupci, jejichž dítě není předškolák, si od 1.9.2020 do 15.9.2020 nastaví v bance trvalý příkaz na částku 390,- Kč.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně příjemných letních dnů a budoucím školákům úspěšn start do I.třídy základní školy.

pdfÚplata_za_vzdělávání_od_1.9.2020.pdf

Konec školního roku 2019/2020

Konec školního roku v Mateřské škole Masarykovo náměstí a Lánice

Vzhledem k dlouhodobému  uzavření školy v souvislosti s nouzovým stavem v ČR byl konec školního roku 2019/2020 jiný, než obvykle. Po jejím znovuotevření byly zavedeny nové podmínky provozu, hygienická opatření a z těchto důvodu jsme bohužel museli zrušit také všechny plánované akce. Snažili jsme se najít alespoň náhradní řešení, abychom dětem poslední měsíc co nejvíce zpříjemnili.

Po dlouhé době odloučení jsme společně oslavili Den dětí, který jsme si všichni moc užili. Pro děti byl připraven dopolední program v podobě soutěží ve třídách i na školní zahradě. Dále se také uskutečnilo fotografování předškoláků na tablo, které je vystaveno na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Třídní tablo by mělo symbolizovat začátek nové cesty dětí do základní školy.

Jako alternativa za výlet, který se bohužel nemohl uskutečnit, za námi na školní zahradu zavítali lektoři z centra Chaloupky s ekologickým programem Zahrada jinýma očima. Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých plnily různé úkoly, např. poznávaly hmyz, rostliny
a přírodniny.

Poslední akcí tohoto školního roku, při které jsme se loučili s předškoláky, bylo Pasování na školáky. Pro děti byly nachystané zábavné úkoly, při kterých měly prokázat, zda jsou připraveny na vstup do školy. Děti skládaly „zkoušku“ z obratnosti, přesnosti, počítání, paměti, bystrosti a trpělivosti. Všichni zkoušky hravě zvládli, a tak mohli být paní ředitelkou slavnostně pasováni na školáky. Na závěr děti obdržely pamětní pasovací list, portfólio svých prací po celou dobu docházky a dárečky.

Všem dětem i rodičům přejeme krásné léto a předškolákům hodně úspěchů ve školních lavicích. Budeme na Vás ve školce rádi vzpomínat!

Nahoru