Informace pro rodiče

Informace k dalšímu průběhu přijímacího řízení na rok 2018/2019

Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vám poskytli další informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení k docházce dětí do MŠ na rok 2018/2019.
Jak jste byli seznámeni při zápisu, můžete se dříve, než bude vydáno Rozhodnutí o přijetí či Rozhodnutí o nepřijetí, případně Usnesení o zastavení přijímacího řízení,  přijít informovat na průběh a stav tohoto přijímacího řízení, který se týká Vašeho dítěte, tzv.nahlížení do spisu. 
Tyto informace budou podávány dne 6.6.2018 od 10,00 do 16,00 hodin v ředitelně školy, tj. v MŠ Lánice 300, Velká Bíteš. Případně si můžete sjednat jiný termín, a to předem po telefonické domluvě. Informace po telefonu mohou být podány pouze po ověření registračního čísla dítěte.
------------------------------------
Další informace o výsledcích přijímacího řízení - VARIANTY:

1) VARIANTA-dítě bude přijato k docházce do naší MŠ na rok 2018/2019:
- dítě bude uvedeno v seznamu přijatých dětí na webových stránkách MŠ v sekci    Informace  pro rodiče, a to nejpozději v pondělí 11.června 2018 ;
- v seznamu budou děti uvedeny pod registračním číslem, jež rodiče obdrželi 
  u zápisu 10. května 2018;
Rozhodnutí o přijetí si  rodiče nemusí v MŠ vyzvedávat.

2) VARIANTA- dítě k docházce  nebude přijato z kapacitních důvodů:
- bude vystaveno Rozhodnutí o nepřijetí, jež se bude vydávat rodičům ve středu dne 
  13. června 2018 od 10,00 do 16,00 hodin v ředitelně  školy v MŠ Lánice 300, Velká 
   Bíteš;
-  pokud se rodiče nebudou moci v uvedený den dostavit, mohou si telefonicky na 
   čísle 702 026 991 domluvit  jiný termín převzetí Rozhodnutí o nepřijetí, nejpozději 
   však do pondělí 18. června 2018.

3) varianta - dítě bylo přijato na jinou MŠ
- v případě, že rodiče ví, že jejich dítě, se kterým se dostavili k zápisu do naší MŠ,
   bylo přijato do jiné MŠ, vyplní Žádost o zastavení přijímacího řízení-zpětvzetí,    
   kterou si mohou stáhnout zde:  pdfžádost_o_zastavení_přijímacího_řízení.pdf.pdf
- po vyplnění a podpisu mohou rodiče oskenovanou žádost zaslat  e-mailem
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , datovou schránkou ID: hdkkzxv nebo osobně do MŠ;
- poté ředitelka školy vydá Usnesení  o zastavení řízení  si rodiče vyzvednou ve středu 
  dne 13. června 2018  od  10,00 do 16,00 hodin v ředitelně  školy v MŠ Lánice 300, 
  Velká Bíteš; 
případně v jiném termínu, po předchozí telefonické domluvě,  
  nejpozději do pondělí 18. června 2018.

                        Děkujeme za dodržení uvedeného postupu v přijímacím řízení

Zápis dětí do MŠ na rok 2018/2019

Vážení rodiče,
zápis dětí k docházce do mateřské školy Lánice a Masarykovo náměstí 86 proběhne
- ve čtvrtek 10. května 2018
v budově MŠ Lánice 300, Velká Bíteš
- v době od 8.,00 do 16,00 hodin. 

Termín, místo a doba zápisu byla projednána a schválena zřizovatelem mateřské školy Městem Velké Bíteše.
----------------------------------------------
Informace k zápisu na rok 2018/2019
pdfInformace_k_zápisu_copy.pdf

Školské obvody pro MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice Velká Bíteš
pdfVyhláška_o_spádových_obvodech.pdf 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pdfŽádost_o_přijetí_do_MŠ_2018-2019.pdf

 Kritéria pro přijímání dětí na rok 2018/2019
pdfKritéria_pro_přijetí__2018-2019.pdf

 

 

Nahoru