Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete potřebné dokumenty na školní rok 2023/2024. 

Rodiče nově přijímaných dětí vyplňují a odevzdají všechny tiskopisy č.1 až č.9.
Dne 18. 07. 2023 pořádáme pro rodiče nových dětí informativní schůzku, na kterou doporučujeme vyplněné tiskoisy přinést. Pokud nemají rodiče k dispozici tiskárnu, poskytneme prázdné tiskopisy na schůzce.
---------------------------------
Rodiče dětí, které již MŠ navštěvují vyplňují pouze tiskopis č. 6, protože ostatní tiskopisy máme již z minulého roku. Rodiče si ostatní tiskopisy zkontrolují, případně doplní počátkem září 2023 na jednotlivých třídách.  

Dokumenty k vyplnění od 1. 9. 2023:

pdf1._Přihláška_na_stravování_od_1._9.2023.pdf
pdf2._Úhrada_úplaty_za_stravování_1.9.2023.pdf
pdf3._Dohoda_o_docházce.pdf
pdf4._Souhlas_se_zpracováním_osobních_údajů_1.pdf
pdf5._Zmocnění_k_vyzvedávání_dítěte_jinou_osobou.pdf
pdf6._Prohlášení_o_bezinfekčnosti_a_školním_řádu_od_1.9.2022.pdf
pdf7._Úhrada_úplaty_za_vzdělávání_od_1.9.2023-svolení_s_inkasem.pdf
pdf8._Dotazník_na_kontrolu_osobních_údajů.pdf
pdf9._Vyjádření_lékaře.pdf

Informativní dokumenty od 1.9.2023:

pdf10._Co_potrebuji_deti_do_MS_2023-2024.pdf
pdf11._Vnitřní_řád_výdejny_2023-2024.pdf
12._Školní_řád_mateřské_školy_platný_od_1.9.2023.pdf 
4._SM_Informace_o_GDPR.pdf

Další dokumenty v průběhu školního roku:

pdf13._Žádot_o_přijetí_v_průběhu_školního_roku.pdf
pdf14._Vyjádření_lékaře_-_přijetí_v_průběhu_roku.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru