Nadcházejíci události

Vážení rodiče předškoláků z obou našich škol,
zveme vás srdečně na podnětnou besedu o logopedii předškolních dětí, která se uskuteční pod vedení paní Mgr. Vladany Jančíkové v MŠ Lánice dne 27. 2....
Místo: MŠ Lánice

14. březen 2019 09:00 - 11:30

MŠ Lánice,

Do MŠ přijede pan Trojan se svým terapeutickým psem Čestíkem a dalšími dvěma psíky.
Děti se dozví nejen, co ...
Místo: MŠ Lánice

14. březen 2019 15:00 - 16:00

MŠ Lánice,

Vážení rodiče našich předškoláků,
připravili jsme pro vás všechny další Odborně zaměřené setkání, tentokrát s paní učitelkou ze Základní školy Velká Bíteš, tzv. Zápis nanečisto.
Budete mít m...
Místo: MŠ Lánice

Nahoru