Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

v  příloze naleznete seznam děttí přijatých k docházce do mateřské školy od 1.9.2023.
Seznam je zveřejněn podle registračního  čísla dítěte, které zákonní zástupci obdrželi při zápisu do MŠ 11.5.2023.
Rozhodnutí o přijetí se již nevystavuje.
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude organizována v červenci 2023. Rodičům zašleme e-mailem pozvánku koncem června. 

pdfSeznam_přijatých_dětí_od_1.9.2023.pdf.pdf

-----------------------------
NEPŘIJETÍ DÍTĚTE:
pokud registrační číslo dítěte v seznamu není uvedeno, nebylo k docházce do MŠ přijato.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v pondělí 12. 6. 2023, a to  od 10,00 do 15,30 hodin v kanceláři v budově MŠ na Masarykově náměstí.

V případě, že si rozhodnutí o nepřijetí v uvedeném termínu zákonní zástupci dítěte nevyzvednou, bude jim odesláno odpoledne v 12. 6.2023 poštou do vlastních rukou, tj. v obálce s červeným pruhem.

Nahoru