Mateřská škola se připojuje ke stávce

rozhodnutí o uzavření MŠ

Mateřská škola Masarykovo náměstí a Lánice
se připojuje ke stávce dne 27. 11. 2023

 

 Vážení zákonní zástupci našich dětí,

dne 20. 11. 2023 se většina našich zaměstnanců shodlan a tom, že se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání.

Znamená to, že MŠ bude pro děti celý den zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo. 

Naším společným zájmeme je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a abychom jim k tomu mohli vytvořit co nejlepší podmíny. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou tuto kvalitu vzdělávání negativně ovlivnit, a tomu chceme zabránit. 

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol, včetně školního stravování.

Některá plánovaná opatření se týkají spíše základního a středního vzdělávání, ale mnohá z nich se dotýkají i mateřských škol.

Vážení rodiče,

jsme si vědomy toho, že naše rozhodnutí vám může komplikovat vaše osobní a pracovní povinnosti. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů učitelů, ale chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. 

Děkujeme za pochopení,

zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

Kalendář akcí

21. květen 2024 00:00

Mateřská škola Lánice, Lánice 300, Velká Bíteš

21. květen 2024 00:00

Mateřská škola Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

23. květen 2024 00:00

Mateřská škola Lánice, Lánice 300, Velká Bíteš

28. květen 2024 00:00

Mateřská škola Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

Nahoru