Květnová komunitní setkání

baner učíme_se_prožitkem_copy_copyI v měsíci květnu pokračovala tématická a komunitní setkání podporované v rámci projektu MŠMT - OP JAK Učíme se prožitkem v naší mateřské škole.

 

V úterý 14. května 2024 se uskutečnilo setkání ve třídě Sluníček a bylo určena pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s tradicí modrotisku ve Velké Bíteši. Na začátku setkání nám paní etnografka Silva Smutná povídala o tradici modrotisku v našem městě, kde bývala modrotiskařská dílna v domě na Masarykově náměstí č. p. 19. Také jsme se dozvěděli, že se tato technika dodnes dochovala např. na tradičních hodových krojích, které nám na tuto akci propůjčila paní Pospíšilová. Po přednášce a názorných ukázkách následoval tvořivý workshop, na kterém si všichni mohli vyzkoušet různé techniky motivované modrotiskem – zmizíková rezerva, otisky tiskátek, vyřezávání vlastních motivů z brambor a jejich využití k dekorování apod. Pracovali jsme s papírem, látkou, barvou na textil, temperou, inkoustem či zmizíky. Výsledkem bylo spoustu krásných výrobků jako šatičky, trička, kraťasy, prostírání a ubrusy. Z propagačních materiálů od paní Smutné a z výtvorů od dětí a rodičů jsme následně vytvořili malou výstavku na paravánech v 1. patře MŠ Lánice, která je určená pro ostatní třídy i širokou veřejnost. Chtěli jsme takto ukázat všem, jaké máme ve Velké Bíteši krásné tradice, které se mohou uplatnit i v dnešní době.Moc bychom chtěli poděkovat paní Smutné a Pospíšilové za poutavou přednášku i půjčení krojů a také všem účastníkům za krásné výtvory, které nám propůjčili na výstavku a které se moc povedly a těší nás, jak byli všichni originální a tvořiví.

se ve čtvrtek 16. května 2024 uskutečnilo komunitní setkání s rodiči a dětmi pod názvem Radost z pohybu a uvolnění těla pomocí jógy, kterou uspořádala třída Motýlků.  Setkání bylo zaměřené na správné držení těla u předškolních dětí, správné dýchání a uvolnění těla pomocí jógových cviků.  Externí odbornice na jógu, Jana Pavlíčková, seznámila přítomné rodiče nejprve s teoretickou částí. Zdůraznila, že návyk správného držení těla je pro budoucího školáka velice důležitý k zvládání školních povinností, protože s nástupem do ZŠ dítě přichází o velkou část spontánního pohybu, je nuceno polovinu dne sedět ve škole v lavici, nebo potom doma u psaní úkolů. Dalším faktorem pro zhoršení držení těla je zájem dětí o počítače, mobil a televizi. Odbornice proto apelovala na rodiče, aby dbali u svých dětí především na všestranný pohyb a podporovali je v pohybových činnostech. V druhé části setkání si mohli rodiče s dětmi vše prakticky vyzkoušet – protáhli si tělo, vyzkoušeli správný postoj, správné dýchání, rovnovážné cviky a relaxaci pomocí jógových pozic motivovaných básničkami o zvířátkách. Při relaxaci p. Pavlíčková použila nástroje jako je tibetská mísa, tibetské činelky nebo zvonkohra. Dětem se moc líbily a měly také možnost si na ně zahrát.

V pátek 17. května 2024 se v prostorách třídy Berušek konala cestovatelská přednáška pod názvem "Tradice a život v jiných zemích - Amerika", kterou připravili manželé Karáskovi. Tato událost přinesla účastníkům, ať už byli malí nebo velcí, možnost prožít cestování kontinentem skrze působivé fotografie a vyprávění o osobních zážitcích. Zavítali jsme společně do ikonických národních parků jako Yosemite a Grand Canyon, ale i do míst méně známých, která mají své neopakovatelné kouzlo. Velké poděkování patří všem, kteří se přednášky zúčastnili, a samozřejmě manželům Karáskovým za to, že nám přiblížili kousek Ameriky.

Ve středu 22. května 2024 proběhlo tentokrát ale na zahradě Mateřské školky na Masarykově náměstí další komunitní setkání, tentokrát s názvem Sázíme, sklízíme. Jak už název napovídá, tématem tohoto setkání bylo přesazování rostlin a péče o ně. Paní Králíková, zahradnice, nám předala své znalosti o optimálním čase pro přesazování rostlin do venkovních truhlíků a záhonů. Také nám vysvětlila, jak se o rostliny starat, aby byly co nejúrodnější. Dozvěděli jsme se od ní, které rostliny je možné sázet vedle sebe a které by spolu v jednom záhoně neměly být. Rodiče se na ni mohli obrátit i s dalšími dotazy, týkající se zahrad (např. co se slimáky nebo mšicemi zajímala je i péče o ovocné stromky). Společně jsme pak všichni přesadili sazenice, o něž jsme dosud pečovali ve třídě, do vyvýšených záhonů, které jsme vyráběli na minulém komunitním setkání. Za všechny cenné rady velice děkujeme.

 

 

Nahoru