Předávání rozhodnutí o nepřijetí dítěte k docházce

Dne 07.06.2024 bude rodičům předáváno Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k docházce na školní rok 2024/2025:
- v čase od 8,00 do 14,30 hodin v MŠ Masarykovo náměstí 86,
- v případě, že si rodiče Rozhodnutí v uvedeném čase nevyzvednou, bude jim po 14,30 hodině odeslán poštou v obálce s dodejkou do vlastních rukou, tj. s červeným pruhem
- seznam dětí přijatých je vyvěšen na webových stránkách pod registračními čísly.

 

 

Nahoru