Schůzka pro rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

ve středu 17. července 2024 od 14,30 hodin v sále Mateřské školy na Masarykově náměstí (vchod ze zadní strany budovy) proběhne schůzka pro rodiče nově přijatých dětí (platí i pro rodiče dětí přijatých k docházce do MŠ Lánice).

Program:

- provozní a organizační záležitosti mateřské školy,

- stravování (s organizací seznámí paní I. Jiranková, vedoucí ŠJ),

- administrativa - tiskopisy nutné k docházce,

- dotazy.

Zároveň budete mít možnost objednat si (a příp. i zaplatit) čipové karty pro vstu do MŠ. Za 1 čipovou kartu se vybírá záloha 150 Kč, která se vrací při ukončení docházky dítěte do MŠ. Doporučujeme objednat kartu všem, kdo bude dítě do MŠ vodit nebo vyzvedávat (např. prarodiče, známí).

Předpokládáme, že od 10. července si budete moci stáhnout všechny potřebné tiskopisy, které si můžete vyplnil a přinést na schůzku. Pokud nemáte možnost si tiskopisy vytisknout, budou k dispozici na schůzce.

Stačí, pokud na schůzku přijde jeden zákonný zástupce. Protože se jedná o informativní schůzku, prosíme, abyste tentokrát s sebou nevodili děti, pro ně bude připraveno "adaptační dopoledne" ve všech třídách (bližší informace se dozvíte na schůzce).

 

Nahoru