Prázdninový provoz

12. únor 2024 00:00

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz ve dnech 12.- 16. února 2024 (jarní prázdniny na základních a středních školách) bude pro nahlášené děti z obou našich mateřských škol v MŠ Masarykovo náměstí v běžném režimu 6,00 - 16,30. MŠ Lánice - provoz přerušen. 
Stravu zákonní zástupci odhlašují svým dětem individuálně, a to nejpozději do pátku  9. 2. 2024 do 12,00 hodin.

Běžný provoz bude na obou MŠ od 19. února 2024

Nahoru