Baby club

baby-clubPravidelně každé třetí úterý v měsíci pořádáme pro děti od 2 - 6 let, které nenavštěvují MŠ, již tradiční hrací odpoledne. Děti mohou společně se svými rodiči, případně i sourozenci přijít od 15.00 do 17,00 hodin v obou našich matekých školách.

Informaci, kde se bude Baby club pořádán, jsou s předstihem sdělována na webových stránkách MŠ, ve Zpravodaji a Exitu 12.

     Baby club má svoje pravidla, která dodržujeme, abychom nenarušovali práci našich "školkových" dětí. Děti mají možnost seznámit se s prostředím MŠ, poznají paní učitelky. Jsou pro ně připraveny barvičky, hračky, tělovýchovné nářadí, skluzavka apod. Maminky mají možnost popovídat si o dětech s ostatními maminkami, ale i s paní učitelkou.
Baby club vedou střídavě všechny paní učitelky.

Nahoru