Cvičení na nestabilních pomůckách

cviceni-na-micich-1Pravidelné cvičení na nestabilních pomůckách, tj. na balančních míčích a dynárech pro všechny děti MŠ od 4 let. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem (ESF), Krajem Vysočina, MŠMT a ZŠ Telč.

Cílem projektu je: „Ukázat směr, jakým se lze ubírat při výchově ke zdraví a tělesné výchově dětí a žáků ve školách." Jedná se o cvičení na gymnastických míčích a balančních podložkách (dynairech). Projekt organizuje Základní škola Telč pod záštitou EU, MŠMT, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Evropského sociálního fondu v ČR a naše mateřská škola se stala jedním z partnerů.

Metoda cvičení na velkých gymnastických míčích je často využívána při léčbě vadného držení těla u dětí, proto je více než vhodné praktikovat toto cvičení v mateřských a základních školách. Do projektu jsme se přihlásili v roce 2010, s devíti dětmi s vadným držením těla, které v té době navštěvovaly naší MŠ. V roce 2011 prošly všechny paní učitelky náležitým teoretickým i praktickým školením a obdržely certifikáty, které je opravňují ke cvičení na nestabilních pomůckách s dětmi v předškolním věku.

V rámci projektu jsme zdarma obdrželi cvičební pomůcky (gymnastické míče, dynairy, podložky, metodiky a sítě na míče) a nic nám nebránilo v pravidelném cvičení se všemi dětmi staršími čtyř let. Cvičit na míčích tak nebudou jen děti s vadným držením těla, neboť metoda je vhodná jako preventivní opatření. Cvičíme pravidelně ve všech třídách naší MŠ. Děti cvičí ve cvičebním úboru (tričko, kraťásky) a bosé. Při cvičení využíváme Metodiku cvičení na nestabilních pomůckách od Mgr. Petry Lustigové, ale i další odborné příručky. Cvičí se hravou a zábavnou formou, s využitím básniček a písniček, které jsou dětem blízké. Věříme, že dětem nejen utužíme zdraví, ale i naučíme lásce k pohybu.

Bližší informace můžete získat u koordinátora projektu v naší MŠ paní učitelky Martiny Porupkové nebo v příloze ke školnímu vzdělávacímu programu „Mámo, táto, to jsem JÁ...".

 

Kalendář akcí

21. květen 2024 00:00

Mateřská škola Lánice, Lánice 300, Velká Bíteš

21. květen 2024 00:00

Mateřská škola Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

23. květen 2024 00:00

Mateřská škola Lánice, Lánice 300, Velká Bíteš

28. květen 2024 00:00

Mateřská škola Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

Nahoru