Projekty

Děti malují seniorům k svátku

Děti se na začátku nového školního roku 2020/2021 spolu s paní učitelkami se zapojí
do celorepublikové iniciativy projektu: „ DĚTI MALUJÍ SENIORŮM K SVÁTKU“.

Děti nakreslí či namalují přáníčka pro dědečky a babičky, které využívají služeb Domu Pečovatelské Služby ve Velké Bíteši. Přáníčka poputují ale také těm, kteří zde nežijí, ale využívají například dovážky stravy do svých domácností.

Těšíme, že seniorům uděláme přáníčky našich dětí radost.

Děti malují seniorům k svátku.jpg

pdfdeti_maluji_seniorum_k_svatku_1.pdf

Projekt implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, číslo CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/15 017/0006207, jehož aktivity jsou realizovány pod hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt:"Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš II."

Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice realizuje projekt
Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš II., který je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00134455

Projekt školy je zaměřen na kombinaci následujících témat:

-          osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
-          společné vzdělávání dětí a žáků,
-          podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit,
-          spolupráce s rodiči dětí , účastníky a veřejností. .

Podpořené osoby: děti v mateřské škole; rodiče dětí; pedagogičtí a vedoucí pracovníci školy, veřejnost.
Celková částka na realizaci projektu: 609 692,- Kč.
Fyzická realizace projektu: zahájení 1. 9. 2019, ukončení projektu 31. 8.2021.

 

 Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš II.jpg

Projekt "Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš"

Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice realizuje projekt
PODPORA A ROZVOJ MŠ VELKÁ BÍTEŠ, který je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005865

Mateřská škola zpracovala a byl jí schválen výše uvedený projekt. Hlavním cílem vyhlášené výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt školy je zaměřen na kombinaci následujících témat:
-          osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
-          společné vzdělávání dětí a žáků,
-          usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
-          podpora extrakurikulárních aktivit,
-          spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Podpořené osoby: děti v mateřské škole; rodiče dětí; pedagogičtí a vedoucí pracovníci školy.
Celková částka na realizaci projektu: 472 168,- Kč.
Fyzická realizace projektu: zahájení 1. 9. 2017, ukončení projektu 31. 8.2019.

Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš                                                                                              

 

 

Projekt e-Twinning Step by step on the top of the mountain

Děti ze třídy Sluníček MŠ Lánice, spolu se svými učitelkami, spoluvytvořily projekt  v tzv. e-Twinningu.
Projekt se jmenuje "Step by step on the top of the mountain" Krok za krokem na horu.
Jedná se o mezinárodní spolupráci mateřských škol formou využití ICT. 
Od října 2017 do května 2018 bude na projektu spolupracovat s mateřskými školami ze Slovinska, ČR a Bosny a Hercegoviny.
Cílem projektu je:
-navázat spolupráci s mateřskými školami jiných zemí a vzájemně se poznávat;
-zdokonalit se v IC technlogiích;
-překonávat překážky, plnit úkoly. 
Na každý měsíc je připraven nějaký úkol, který budou děti z uvedených zemí plnit. Podobně jako horolozci překonávají překážky výstupem na horu, tak se i děti učí překonávat každodenní překážky a úkoly. Například budeme poznávat děti a jejich paní učitelky z uvedených škol; tradice v jednotlivých zemích; rozdílné zvyklosti. Naučíme se ale také písničky z jiných zemí; budeme poznávat ovoce a zeleninu, ale i zvířata, která žijí, v jiných zemích, atd.
Děti poznají život svých vrstevníků v jiných zemích například pomocí fotografií, videí, ale i videokonferencí.

Step by step on the top of the mountain

Získejme zkušenosti v evropských školkách

pdfinformační_leták_na_konferenci.pdf

Vážení rodiče, 
od září, doposud, se účastní všechny učitelky naší MŠ projektu "Získejme zkušenosti v evropských školkách" .
Celý projekt se pomulu blíží ke svému konci a vyvrcholením bude závěrečná konference, za účasti navštívených zemí i představitelů školství.
Konference se koná 13.6.2015 v hotelu Santon na brněnské přehradě.
Dovolujeme si tímto pozvat všechny učitelky MŠ z kraje Vysočina a Brno venkov, ale i další.

Podrobnější informace, včetně on-line přihlášky, naleznete v přiloženém letáku.

Měli jsme mořnost navštívit MŠ v Holandsku, Severním Irsku, Španělsku a Slovinsku, všechny stáže byly velice zajímavé, inspirativní a závěry z nich budou uvedeny nejen v brožůře, která se připravuje, ale budou účastníky stáží prezentovány právě na závěrečné konferenci.

Číst více...

Příroda a my

Fond vysočiny

 

pdfVýjezd_na_Baliny_20.5.2015.pdf

pdfpavlov.pdf

 

"Příroda a my",
V rámci Environmentálního vzdělávání a osvěty byl vybrán a podpořen Fondem Vysočiny Kraje Vysočina projet naší MŠ, probíhal v roce 2014/2015, kdy byl zdárně ukončen.


V rámci tohoto projektu předškolní děti navštívily na podzim záchrannou stanici Pavlov. Do tříd byl zakoupen mikroskop, dalekohled, lupy, literatutura pro zkoumání blízké i vzdálené přírody.

Na jaře se uskučnily výjezdy a dalších aktivit zaměřených na rozšiřování poznatků o přírodě pro děti, pedagogy i rodiče:
-ZOO v krabici, návštěva centra jihlavské ZOO Pod Povrchem,
-pracovní seminář Jak na přírodní zahradu s pracovnicí ekologického centra Chaloupky o.p.s. 
 paní Mgr. Rajnoškovou, která rodiče, děti i pedagogy seznámí s praktickými hrami a zkoumáním 
 v zahradě,
- Voda, voděnka, ekologický program pro předškolní děti v centru Baliny u Velkého Meziříčí,
-Bzuk a Ťuk, ekologický program pro mladší děti v centru Baliny u Velkého Meziříčí,
- byly zakoupeny další zajímavé pomůcky - motýloí líheň, strašilka, atd.

 

 

 

Nahoru