Rozpočet školy

Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace tímto zveřejňuje:

Návrh rozpočtu škoíly na rok 2019pdfRozpočet_2019.pdf

Střednědobý rozpočtový výhled školy na roky 2020-2021 pdfStřednědobý_výhled.pdf

Vyvěšeno dne 16. 11. 2018

Nahoru