Okénko do historie

Počátky předškolního vzdělávání ve Velké Bíteši

Mateřská škola vznikla ihned první rok po druhé světové válce a její provoz byl zahájen 3. září 1946 v přízemních prostorách obecné školy, dnes ZUŠ. Školička vznikla hlavně z toho důvodu, aby mohly maminky chodit do práce a bylo o jejich dítka postaráno. V obecné škole byla dětem poskytnuta jedna třída a pro odkládání oděvů děti využívaly věšáčky na chodbě. Správou této školky byla ustanovena paní Zora Krupičková, která se však brzy na to odstěhovala a řízení se ujal pan Karel Vítek – řídící obecné školy a to až do roku 1950. Podle kroniky MŠ byly začátky opravdu svízelné, vyučovalo se v prostorách stísněných, několikrát muselo dojít k přestěhování v budově obecné školy, např. do kabinetu, učitelského bytu a podobně.

Přestěhování školky do budovy na Masarykově náměstí

Na pravidelných "hovorech s občany", které pořádal MNV, bylo jejími představiteli přislíbeno nalezení vhodnějších prostor pro děti pro nový školní rok 1951/1952. Daný slib se skutečně podařilo vyplnit a v průběhu prázdnin se začalo s úpravami prostor v nádvoří současné budovy na Masarykově náměstí č.p. 86 tak, aby se školička mohla co nejdříve přestěhovat. Ani tato budova však nebyla pro předškolní zařízení úplně ideální a po celou dobu jejího umístění se táhne jako červená nit neustálé stěhování, opravování, provizoria, snižování a rozšiřování počtu tříd, o čemž by nejlépe mohly popovídat všechny paní ředitelky, které tuto školičku řídily. Nicméně provoz v současné budově byl slavnostně zahájen v neděli 27. dubna 1952 a děti nastoupily hned v pondělí ráno.

Něco málo z historie budovy

Budova stojí v samém historickém středu města vedle radnice a tak je i její historie spjatá s historií Velké Bíteše. O okolních stavbách je vedeno mnohem více záznamů než o budově č.p. 86. Různé stavby na tomto místě stály již od samého počátku historie města. Záznamy o současné budově jsou v archivu vedeny od roku 1861, kdy stávající budova patřila soukromým osobám. Byly zde umístěny mimo jiné například sýpky, stodola, různé kůlny a přístavky, v přízemí stáje a v patře pak byla obytná část několika majitelů. Z pamětí je patrné, že zde byla také dobře prosperující nálevna (výčep) a výkupna tkalcovských prací. Posledním majitelem budovy byla rodina Fuchsových, která zahynula za okupace a její majetek byl po válce zestátněn.

Z poválečné historie do současnosti

V novodobé historii zde byly zřízeny kanceláře JZD, přízemní části sloužily jako skladiště, dílny a z průjezdu se pak vcházelo do pošty. Od dubna 1952 byla zřízena v přízemí a v patře z nádvoří mateřská škola, nejprve jako jednotřídní. Protože dětí neustále přibývalo, vznikla brzy na to i oddělení další, celkem čtyři. Ve školním roce 1981/1982 se počet dětí zvýšil na 130, takže opět došlo k úpravám části budovy v přízemí a vchodu z průjezdu, kde byla umístěna pátá třída, která měla veškeré své zázemí - umývárnu, kuchyňku, šatnu, ložnici a to v místě, kde je nyní umístěn obchod obuvi. V roce 1993 bohužel počet dětí klesl a tato pátá třída byla uvolněna k podnikání.

V dalších letech se každoročně hlásilo k docházce okolo 100 dětí, ale nebylo možné všechny děti, právě kvůli kapacitním důvodům přijmout. V roce 1999 a 2000 byla provedena celková konstrukce školky, v té době měla být přistavěna nová školní kuchyně s veškerým zázemím a nová třída, ale k tomuto záměru zřizovatele nakonec bohužel nedošlo. Namísto toho byla školní kuchyně zrušena a byla přebudována na moderní výdejnu jídla a stravování bylo vyřešeno dovážkou jídel z mateřské školy U Stadionu.

Přes všechna opatření a investice byl provoz mateřské školy podle hyginických předpisů v tzv. výjimce, a to původně do roku 2005, poté byla výjimka prodloužena do roku 2007, kdy měla MŠ 4 třídy s 83 dětmi. Od roku 2008 Krajská hygienická stanice rozhodla ve Žďáru nad Sázavou již výjimku neprodloužila a snížila kapacitu MŠ na 3 třídy s počtem 64 dětí.

Nová MŠ v Lánicích od září 2012

V budově Lánice 300, která patří Městu Velká Bíteš, byly podnikateli uvolněny přízemní prostory. Tyto prostory se podařilo velmi rychle rekonstruovat a vytvořit tak dvě nové třídy mateřské školy. MŠ v Lánicích se stala součástí MŠ na Masarykově náměstí s kapacitou 48 dětí. Prostředí této MŠ vyhovuje všem normám a požadavkům na předškolní vzdělávání a přízemí školky je bezbariérové, takže mohlo být přijato i nechodící handicapované dítě. Při MŠ byl pouze oplocen pozemek, bez jakéhokoliv vybavení a zeleně. Na podzim 2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu na vybudování přírodních zahrad u mateřských škol. Město Velká Bíteš této výzvy využilo a podařilo se zpracovat projekt, jenž byl vybrán k realizaci. Po všech administrativních úkonech a procedůrách bylo zahájeno budování přírodní zahrady v dubnu 2014, jehož realizace potvrá do 30.11.2014. Poté budou mít děti k dispozici zahradu "na míru", kde si budou nejen hrát, ale budou moci v bezpečném prostředí pozorovat přírodu v různých biotopech, potkávat se s kamarády, atd.

V současné době je tedy kapacita MŠ na Masarykově náměstí a MŠ v Lánicích 116 dětí v 5 třídách.

Budoucnost mateřské školy?

Zřizovatel Město Velká Bíteš zpracovalo vizi, podle které první patro budovy v Lánicích, kde se v současnosti nachází SOŠ Jana Tiraye, přebuduje na mateřskou školu a přestěhuje děti z MŠ Masarykova náměstí, která bude muset být, vzhledem ke statickým problémům rekonstruována. V současnosti (srpen 2014) jsou projekty k této rekonstrukci již hotové a zřízovatel zpracovává projekt na dotaci od MŠMT. Od září 2014 má dojít k zateplování budovy v Lánicích a pokračuje výstavba přírodní zahrady. Nás všechny do kýženého stavu, než bude v budově pouze MŠ se zahradou čeká ještě mnoho práce, trpělivosti a úsilí. Všichni zaměstnanci, ale i rodiče a představitelé města doufají, že se podaří zbudovat mateřskou školu, která bude pro děti příjemná, inspirující a bezpečná a po mnoha a mnoha letech bude konečně odpovídat všem normám pro předškolní vzdělávání.

Zajímavosti

Zaměstnanci MŠ:

Za dobu trvání mateřské školy zde pracovalo asi 90 pedagogických pracovnic na pracovní smlouvu, asi 65 provozních zaměstnanců na pracovní smlouvy a mnoho zaměstnanců na krátkodobé dočasné zástupy. Absolventi MŠ - tzn. děti, které odešly do ZŠ je asi 2 670.

Právní postavení MŠ:

Právní postavení MŠ je plně pod záštitou města Velká Bíteš jako jedna z jeho složek, mezi roky 1998 až 2002 zálohová organizace města a od 1. ledna 2003 samostatný právní subjekt – příspěvková organizace. Od 1.9.2012 právní subjekt s odloučeným pracovištěm MŠ a ŠJ Lánice 300.

Vedení MŠ:

  • Zora Tomanová (1946 - 1947)
  • Karel Vítek (1947 - 1950)
  • Taťána Burešová (1950 - 1951)
  • Marta Bartoňková (1952 - 1986)
  • Helena Součková (1986 - 1995)
  • Eva Bartošková (1996 - 1997)
  • Hana Sedláková (1997 - dosud)
Kalendář akcí

06. červen 2022 18:00 - 19:30

webinář,

14. červenec 2022 10:00 - 14:00

MŠ Lánice 300, Velká Bíteš, Lánice300, 595 01 Velká Bíteš

Anketa

Hledáme názvy dvou nových tříd - můžete se účastnit ankety. Obrázky jsou v sekci Aktuálně

Broučci - 32.7%
Ježečci - 10.5%
Koťata - 24.2%
Lištičky - 7.8%
Mravenečci - 9.2%
Veverky - 15.7%

Celkový počet hlasů: 153
Hlasovaní bylo ukončeno 1. 4. 2022
Nahoru